תעודת זהות בנקאית - בקרת עלויות ניהול חשבון הבנק וההשקעות

בעקבות הוראת בנק ישראל, מחויבים כל הבנקים להפיק דו"ח שנתי – "תעודת זהות בנקאית", לכל לקוח בהתאם לדרישתו וזאת במטרה לשפר את שקיפות המתרחש בחשבון.
הדו"ח מפרט את כלל הפעילות, העמלות והעלויות בחשבון לאורך השנה בתחומים הבאים: עו"ש, אשראי, פיקדונות ותיקיי ההשקעות.

אנו ננתח את הדו"ח עבורך ונוודא כי הבנק שמר על התנאים, ההטבות והעמלות שהובטחו לך במהלך השנה. במידה ולא, נדאג לעדכון ההטבות ולקבלת החזר כספי מהבנק.

טלביט ת.ז. בנקאית
איך מתחילים? יוצרים איתנו קשר:
דו"ח ניתוח ת.ז. בנקאית שיימסר לך יכלול את הנושאים הבאים:
v icon עלויות ניהול חשבון הבנק
מהן העמלות שנגבו ממך בניהול העו"ש, בביצוע פעולות במט"ח ובניירות ערך וכיצד ניתן להפחיתן.

v icon עלויות אשראי   
מהן הריביות על ההלוואות שלך, האם ניתן להשיג ריביות טובות יותר? מהן עלויות מסגרת האשראי בחשבון כו'.
 
v icon פיקדונות וחסכונות
טווחי הזמן של הפיקדונות, הריביות שהושגו וכיצד ניתן להשיג ריבית גבוהה יותר.

v icon כרטיסי אשראי
כמה כרטיסי אשראי קשורים לחשבון. מהי העלות של הכרטיסים והאם כולם נחוצים ובכולם מבוצע שימוש שוטף.