בדיקת כדאיות השקעה במניות חברת מנועי בית שמש (25/11/2019)

בעקבות ריבוי תיזכורים בתקשורת ובאתרים כלכליים להלן ניתוח פשוט ותמציתי הבודק את כדאיות ההשקעה במניות חברת מנועי בית שמש

Bet Shemesh Engines Logo

מקור: אתר אינטרנט מנועי בית שמש

בהשקעה במניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות ולעיתים מאות אחוזים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה ואף מחיקתם. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את המניה והחברה שעומדת מאחוריה בהיבטים שונים על מנת לקבל תמונה מקיפה על החברה והמניה:
– תמחור המניה.
– תזמון ההשקעה.
– איכות החברה.
– תגמול החברה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל החברה

מה בודקים?
אנו נבחן מהו נייר הערך שאנחנו מנתחים? נערוך היכרות בסיסית עם החברה ותחום עיסוקה ומה שוויה בבורסה.


1. מספר מניה
1081561.

2. תחום עיסוק
החברה, מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ, הינה חברת אחזקות אשר הנכס היחיד שבבעלותה הוא חברת הבת מנועי בית שמש. באמצעותה עוסקת החברה בשני תחומים עיקריים:
– מנועים: שיפוץ, הרכבה והנדסה של חלקים שונים למנועים ומנועי סילון.
– ייצור חלקים למנועי סילון, לרבות ייצור יציקות מדויקות של חלקי מתכת למנועי סילון.
השירותים והמוצרים שמספקת מנועי בית שמש מיועדים לשוק התעופה האזרחי והצבאי בישראל ובחו"ל. לקוחותיה העיקריים הם חברות יצרניות מנועים, משרד הבטחון (חיל האויר) וצבאות וממשלות זרות.
ביולי 2016 הושלמה עסקה, לפיה מכרה כלל תעשיות את כל אחזקותיה בחברה לפימי.

3. שווי השוק של החברה.
שווי השוק של החברה בבורסה הוא 1.3 מיליארד שקל.

Investment Price

תמחור המניה

מה בודקים?
בתמחור המניה אנו נבדוק האם מחיר המניה בבורסה כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד? האם התשואה הפוטנציאלית כדאית ביחס לאלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים? האם המסחר במניה הוגן או מושפע ממניפולציות?
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שלושה קריטריונים:
– מחיר ההשקעה (מכפיל הון): האם מחיר המניה בבורסה זול, הוגן וראוי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד?
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה הכלכלית שהחברה מניבה לבעלי המניות? בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם המניה עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחיר המניה בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. מחיר ההשקעה (מכפיל הון): 3.0
השווי של החברה בבורסה גדול פי שלושה משווי הכלכלי בדוחות הכספיים ומגלם ציפיות עתידיות של המשקיעים בשוק ההון להמשך גידול מואץ של החברה בהכנסות וברווחים. השווי של החברה בבורסה מעט יקר ומחייב זהירות.

2. החזר ההשקעה (מכפיל רווח): 24.5
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה יהיה תוך 24.5 שנים והתשואה התיאורטית על ההשקעה היא 4.0% לשנה. התשואה מעט גבוהה יותר ביחס לאלטרנטיבות באפיקי השקעה סולידיים יותר. הסיכון בהשקעה במניות מגלם תשואה פוטנציאלית סבירה להשקעה ביחס לאלטרנטיבות.

3. נזילות: מחזור יומי ממוצע 2,400,000 ₪
המחזור היומי במסחר במניות החברה גבוה יחסית וסביר שאינו מושפע ממניפולציות לאורך זמן. לא צריכה להיות בעיית נזילות בהשקעה במניה ולא צריך להיות קושי במכירה וקניה של המניה.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במניה. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות שני קריטריונים:
– מגמת המחיר ארוכת הטווח: האם מגמת המחיר של המניה עולה/יורדת/מאוזנת? האם היה שינוי מגמה בתקופה האחרונה? המטרה: לא להילחם בשוק ולהשקיע רק במניות עולות או מניות שירדו והחלו לשנות מגמה לעלייה.
– מגמת המחיר קצרת הטווח: האם מגמת המחיר של מניה בטווח הקצר תואמת את מגמת המחיר ארוכת הטווח. האם שינוי במגמת המחיר קצרת הטווח מאותת שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר.


1. מגמת המחיר ארוכת הטווח (חודשים עד שנים): עליה
בראייה ארוכת טווח מניות החברה נמצאות במגמת עליית מחירים משנת 2013 ועד היום.

Bet Shemesh Engines Longterm Chart

מקור: תוכנת ניתוח טכני בורסהגרף

2. מגמת המחיר קצרת הטווח (שבועות עד חודשים): עליה
בשנה האחרונה ובפרט מיולי השנה ועד היום מניות החברה נמצאות במגמת עליה מובהקת.

Bet Shemesh Engines Short Chart

מקור: תוכנת ניתוח טכני בורסהגרף

Investment Quality

איכות החברה

מה בודקים?
באיכות החברה אנו בוחנים את הצמיחה של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. האם החברה ריווחית וצומחת או נמצאת בשלב של הידרדרות? האם החברה תוכל לשרוד משברים כלכליים או שבמשבר הראשון קיימת סכנה להמשך קיומה.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את האיכות באמצעות שני קריטריונים:
– תשואה על ההון: האם התשואה שהחברה משיגה על ההון העצמי שלה גבוהה ואטרקטיבית. האם התשואה מספיק גבוהה ביחס לאלטרנטיבות. האם הפעילות של החברה מספיק רווחית על מנת שניתן יהיה לממן גידול של החברה באמצעות הלוואות?
– תשואה על הנכסים: האם החברה איתנה פיננסית ותוכל לשרוד תקופות כלכליות קשות או או שתיקלע לקשיים עקב הוצאות מימון וההלוואות שנלקחו? עד כמה יעילה החברה בניצול השקעות נוספות ליצירת גידול בהכנסותיה? האם רווחיות החברה מספיק גבוהה על מנת לשלם הוצאות מימון ולהשאיר גם רווח להמשך צמיחתה?


1. תשואה על ההון: 12.3%
התשואה על ההון העצמי של החברה הוא 12.3% גבוהה יותר מכל אלטרנטיבה באפיקי השקעה אחרים. רווחיות החברה גבוהה יותר מהריבית שהיא צריכה לשלם עבור ההלוואות שלה.

2. תשואה על נכסים: 6.6%
החברה מנהלת בצורה יעילה את נכסיה. ההלוואות ("הון זר") והוצאות המימון של החברה לא מכבידים על צמיחתה. החברה איתנה פיננסית וסביר שתוכל להמשיך לפעול ללא קשיים גם בתקופות משבר כלכלי.

Investment Yield

תגמול החברה

מה בודקים?
בתגמול החברה אנו בוחנים האם החברה מתגמלת באופן שוטף באמצעות דיבידנדים את המשקיעים? האם החברה תוכל להמשיך ולתגמל בדיבידנדים גם בתקופות קשות של ירידה בצמיחה וברווחיות?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התגמול באמצעות שני קריטריונים:
– תשואת דיבידנד: מהו שיעור הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת למשקיעים? האם הדיבידנד גבוה יותר מאלטרנטיבות השקעה?
– שיעור דיבידנד מרווח: האם החברה תוכל לתגמל את המשקיעים בדיבידנד לאורך זמן? האם החברה שומרת מעט מהרווח להשקעה חוזרת בציוד ומו"פ להמשך צמיחתה העתידית?


1. תשואת דיבידנד: 1.0%
החברה חילקה בשנה האחרונה דיבידנדים בשיעור שנתי של 1.0%. התשואה היא ריאלית (גבוהה ממדד המחירים השנתי) ודומה לתשואה הגלומה באג"ח ממשלתי שקלי כללי. תשואת הדיבידנד של החברה סבירה להשקעה.

2. שיעור דיבידנד מרווח: 24%
החברה חילקה בשנה האחרונה כ-24% מהרווח השנתי שלה כדיבידנד למשקיעים. לחברה נשארו מספיק כספים, לאחר חלוקת הדיבידנד, להשקיע בהמשך צמיחתה העתידית. אין חשש בשלב הזה שהחברה תתקשה להמשיך בתשלומי הדיבידנד בעתיד.

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות

Bet Shemesh Engines Investing Decision Table

2. פעולה מומלצת
ניתן לבצע השקעה במניות החברה במועד זה. מומלץ לאחר ביצוע ההשקעה לעקוב אחר מגמת המחירים של מניות החברה. במידה ומגמת המחירים של מניות החברה משנה כיוון מומלץ לבצע הערכה מחדש של ההשקעה ו/או מימוש רווחים.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע במדד המסוקר או כל מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.