22/01/20: בדיקת כדאיות השקעה במדד אג"ח ממשלתי מדינות מתעוררות J.P. MORGAN GOVERNMENT BOND EMERGING MARKETS GLOBAL CORE INDEX.

EMERGING MARKETS MAP

בהשקעה במדד אג"ח קיים פוטנציאל להרוויח אחוזים רבים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את המדד בהיבטים שונים על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה במדד:
– איכות ההשקעה.
– תזמון ההשקעה.
– תגמול ההשקעה

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל המדד

מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.


1. שם המדד
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index.

2. פרופיל המדד
המדד עוקב אחר אגרות חוב ממשלתיות של מדינות בשווקים מתעוררים בכל רחבי העולם: ברזיל, הודו, רוסיה, סין וכדומה. החשיפה לכל אג"ח במדד היא בהתאם למטבע הנקוב בה: ריאל ברזילאי, רובל רוסי, רופיה הודית, דולר טייוואני וכדומה. המדד מייצג את חוזק המטבעות והתשואות הגלומות באגרות חוב של המדינות הכלולות במדד.
המדד כולל השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן.

3. דרך ניתוח כדאיות ההשקעה במדד
הניתוח של המדד יתבצע באמצעות ניתוח הקרן המחקה VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond הנסחרת בבורסה בארה"ב תחת הסימול EMLC.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במדד. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות שני קריטריונים:
– מגמת המחיר ארוכת הטווח: מהי מגמת המחיר ארוכת הטווח (חודשים עד שנים) של המדד? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? המטרה: לא להילחם בשוק ולהשקיע רק אם המדד עולה או אם המדד יורד ומתחיל לשנות כיוון לעלייה.
– מגמת המחיר קצרת הטווח: מהי מגמת המחיר קצרת הטווח (שבועות עד חודשים) של המדד? האם המגמה בטווח הקצר תואמת את המגמה ארוכת הטווח? האם שינוי כיוון במגמת המחיר קצרת הטווח מאותת שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח במדד?


1. מגמת המחיר ארוכת הטווח: ירידה
מגמת המחיר ארוכת הטווח של המדד היא ירידה. המגמה החלה בשנת 2011 ונמשכת עד היום.

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Long Term

מקור: TradingView

2. מגמת המחיר קצרת הטווח: ירידה
מגמת המחיר קצרת הטווח של המדד היא ירידה. מגמת המחיר החלה באוגוסט 2019 ונמשכת עד היום.

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Short Term

מקור: TradingView

Investment Quality

איכות ההשקעה

מה בודקים?
באיכות ההשקעה אנחנו בודקים האם הגופים הנכללים במדד איתנים פיננסית או ממונפים? האם יוכלו לשרוד תקופה ארוכה של משבר כלכלי או שייקלעו לקשיים בהחזר הריבית והקרן ובעקיפין ישפיעו על תנודתיות המדד?


1. דירוג ההשקעה הממוצע: BB
ממוצע דירוג איגרות החוב המרכיבות את המדד הוא BB – דירוג נמוך ולא ראוי להשקעה.
החלוקה הפנימית של דירוג ההשקעה היא כדלהלן:
דירוג AAA 3%
דירוג AA 0%
דירוג A 9%
דירוג BBB 31%
דירוג BB 19%
ללא דירוג 38%

Investment Yield

תגמול ההשקעה

מה בודקים?
מהו שיעור התקבולים שההשקעה במדד מניבה למשקיעים? האם התשואה ריאלית ושומרת על ערך ההשקעה?


1. תשואה גלומה: 5.4% לשנה
התשואה (הריבית) השנתית הגלומה במדד היא 5.4% לשנה. התשואה גבוהה ממדד המחירים השנתי הממוצע של השווקים המתעוררים המובילים (4.5%) ולכן התשואה הריאלית הגלומה בהשקעה היא חיובית (0.9%).

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות

EMLC Action Plan

2. פעולה מומלצת
במידה ולא קיימת השקעה במדד – לא מומלץ לבצע השקעה במועד זה.
במידה וקיימת השקעה במדד – מומלץ למכור את ההשקעה ולחפש אלטרנטיבות טובות יותר.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע במדד המסוקר או כל מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.