24/05/20: בדיקת כדאיות השקעה בסקטור הגיימינג וספורט אונליין

aman-shrestha-pWCkO6JqRDA-unsplash

מקור: Aman Shrestha on Unsplash

בהשקעה בסקטור מניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות אחוזים ולעיתים יותר על ההשקעה לאורך זמן ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בשלושה היבטים שונים: תמחור, תזמון ויתרון ביחס לשוק, על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל הסקטור

מה בודקים?
אנו נערוך היכרות קצרה עם המדד ומיהן החברות המובילות המרכיבות אותו.


1. שם הסקטור
Video Games & eSports

2. תחום הסקטור
הסקטור כולל בתוכו חברות בתחום משחקי הוידאו והמחשב מרובי המשתמשים באינטרנט והספורט המקוון. 
הסקטור משקף את ביצועי החברות העוסקות בפיתוח של משחקי וידאו ותוכנות נלוות, שירותי סטרימינג ופעילות בתחום הספורט אונליין, חומרה ותוכנה קשורים.

3. עשר החברות הגדולות המרכיבות את הסקטור

ESPO ETF TOP 10 HOLDINGS

4. קרנות סל עיקריות העוקבות אחר הסקטור
Global X Video Games & Esports (סימול: HERO).
VanEck Vectors Video Gaming and eSports (סימול: ESPO).
VanEck Vectors Gaming (סימול: BJK).
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולסקטור בפרט.

5. שיטת ניתוח הסקטור
ניתוח הסקטור יתבצע באמצעות ניתוח קרן הסל בעלת הסחירות הגבוהה ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר הסקטור:
קרן VanEck Vectors Video Gaming and eSports המחקה את הסקטור ונסחרת בבורסה בארה"ב תחת הסימול ESPO.

pricing

תמחור ההשקעה

מה בודקים?
בתמחור אנו נבדוק האם המחיר המשוקלל של מניות החברות המרכיבות את הסקטור כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד. האם התשואה הפוטנציאלית הגלומה בסקטור כדאית להשקעה ביחס לאלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים?
האם המחיר העדכני של הסקטור הוא בהתאם להיצע וביקוש אמיתיים או שהוא נתון למניפולציות של גוף פיננסי כלשהו.
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שני קריטריונים מרכזיים:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה המשוקללת שמניות החברות המרכיבות את הסקטור מניבות לבעלי המניות? בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה בסקטור עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחירה של קרן הסל הגדולה והמובילה העוקבת אחר הסקטור אמיתי ונובע מביקוש והיצע או נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח משוקלל של מניות הסקטור): 23.4
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה בסקטור יהיה תוך 23 שנים והתשואה התאורטית על ההשקעה היא 4.2% לשנה.
התשואה גבוהה מהתשואה המובטחת באפיקי השקעה בטוחים יותר (אג"ח חברות בדירוג השקעה). התשואה התיאורטית מגלמת כראוי את הסיכון בהשקעה בסקטור.

2. נזילות: מחזור מסחר יומי ממוצע 4,900,000 $
מחזור המסחר בקרן הסל סביר. רצוי להשקיע עד 5% מהמחזור היומי בקרן על מנת לא להשפיע על המחיר בעת הקניה/מכירה של הקרן.
עשויה להיות בעיית נזילות בקרן במצבי קיצון ומשבר פיננסי.

איתות תמחור: ניטרלי.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה בסקטור – האם עכשיו או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של הסקטור: מהי מגמת המחיר של הסקטור? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן?


1. מגמת המחיר של הסקטור: עליה

ESPO ETF CHART

מקור: TradingView

מגמת המחיר של הסקטור היא עלייה. מגמת העלייה החלה מאמצע מרץ 2020 וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: חיובי.

private investment advisors

יתרון ביחס לשוק

מה בודקים?
בכוח ביחס לשוק אנו בודקים מדוע קיימת עדיפות להשקעה בסקטור לעומת השקעה כוללת בשוק המניות. מה היתרון של הסקטור על השוק? האם פוטנציאל העליות בסקטור גבוה מהשוק, האם בתקופות משבר הסקטור נפגע פחות מהשוק, האם הסקטור מתאושש מהר מהשוק בהתאוששות ממשבר.
ללא יתרון ברור אין הצדקה להעדיף את הקרן על השקעה בשוק (הכוללת את כל הסקטורים לפי משקלם היחסי).
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את היתרון באמצעות קריטריון ביצועים ביחס לשוק:
– ביצועים ביחס לשוק: מה היו ביצועי הסקטור בשנה האחרונה מול השוק. האם בתקופת ירידות הסקטור ירד יותר או פחות מהשוק, האם ההתאוששות בסקטור מהירה או איטית יותר ביחס לשוק.


1. ביצועים ביחס לשוק: יתרון לסקטור על השוק.

ESPO ETF COMPARE TO SPY ETF

מהגרף ניתן לראות בבירור את היתרון של הסקטור על כלל השוק:
– הסקטור הניב בשנה האחרונה תשואה גבוהה יותר.
– במשבר הקורונה הסקטור ירד פחות מהשוק: 21% לעומת 35% של השוק.
– בהתאוששות מהמשבר הסקטור הניב תשואה גבוהה מהשוק: 37% לקרן לעומת 32% לשוק.

איתות יתרון ביחס לשוק: חיובי.

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התמחור האיתות הוא ניטרלי: הסקטור מתומחר במחיר הוגן אך עשויה להיות בעיית נזילות במסחר בסקטור בתקופות משבר כלכלי/פיננסי.
בהיבט התזמון האיתות הוא חיובי: הסקטור נמצא במגמת עלייה.
בהיבט היתרון ביחס לשוק האיתות הוא חיובי: ביצועי הסקטור עדיפים משמעותית על ביצועי השוק בשנה האחרונה.

2. האם לבצע השקעה
בשקלול כל האיתותים בבדיקה, המסקנה היא כי ניתן לבצע השקעה במדד.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.