26/05/20: בדיקת כדאיות השקעה במניות חברת האניוול אינטרנשיונאל HONEYWELL INTERNATIONAL

honeywell international logo

מקור: האניוול אינטרנשיונאל

בהשקעה במניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות אחוזים ויותר על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה ואף מחיקתם. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בארבעה היבטים שונים: תמחור המניה, תזמון ההשקעה, איכות החברה ותגמול החברה, על מנת לקבל תמונה מקיפה על החברה ומניותיה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל החברה

מה בודקים?
אנו נבחן מהו נייר הערך שאנחנו מנתחים? נערוך היכרות בסיסית עם החברה ותחום עיסוקה ומה שוויה בבורסה.


1. סימול מניה
HON.

2. תחום עיסוק
חברת האניוול אינטרנשיונאל פועלת כתאגיד רב לאומי בתחום התעשייה והביטחון.
החברה מספקת מגוון פתרונות, שירותים ומוצרים בתחומים הבאים:
– טכנולוגיות אבטחה, בקרה וחיישנים לבניינים ובתים.
– כימיקלים מיוחדים.
– מוצרי אלקטרוניקה וחומרים מתקדמים.
– טכנולוגיות עיבוד וזיקוק עבור תעשיית הנפט והגז.
– מנועים ומערכות למטוסים.
– מערכות כוח למגוון יישומים.
– פתרונות אוטומציה למגוון יישומים.
– שירותים וטכנולוגיות בתחום החלל אוויר וביטחון.
– אבטחה ותפוקה וחומרים פעילים.

בשנים האחרונות החברה מתמקדת בתחום הטכנולוגיה והשירותים והופכת להיות חברת תוכנה-תעשייתית המשרתת שווקים מגוונים כמו הביטחון והחלל, מסחר אלקטרוני ותעשיות נפט וגז.

3. שווי השוק של החברה.
שווי השוק של החברה בבורסה הוא 97.7 מיליארד דולר.

Investment Price

תמחור המניה

מה בודקים?
בתמחור המניה אנו נבדוק האם מחיר המניה בבורסה כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד? האם התשואה הפוטנציאלית עדיפה על אלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים? האם המסחר במניה מבוסס על היצע וביקוש או מושפע ממניפולציות?
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שני קריטריונים:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה התיאורטית על ההשקעה במניות החברה עבור בעלי המניות? תוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה במניות החברה עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחיר המניה בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או קיימת סכנה שעקב מסחר דל המחיר נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח): 16.7
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה יהיה תוך 16 שנים והתשואה התיאורטית על ההשקעה היא 6.0% לשנה.
התשואה גבוהה מהתשואה המובטחת באפיקי השקעה בטוחים יותר (אג"ח חברות בדירוג השקעה).
התשואה התיאורטית מגלמת כראוי את הסיכון בהשקעה במניות החברה.

2. נזילות: מחזור יומי ממוצע 640,000,000 $
המחזור היומי במסחר במניות החברה גבוה מאוד.
לא צריכה להיות בעיית נזילות בהשקעה במניה ולא צריך להיות קושי במכירה וקניה של המניה.

איתות תמחור: חיובי

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במניות החברה. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של מניות החברה: מהי מגמת המחיר של מניות החברה? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן?


1. מגמת המחיר של המניה: ירידה

Honeywell Chart

מקור: TradingView

מגמת המחיר של מניות החברה היא ירידה. מגמת הירידה החלה בינואר 2020 עם וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: שלילי

Investment Quality

איכות החברה

מה בודקים?
באיכות החברה אנו בוחנים את הצמיחה של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. האם החברה רווחית וצומחת או נמצאת בשלב של הידרדרות? האם החברה תוכל לשרוד משברים כלכליים או שבמשבר הראשון קיימת סכנה להמשך קיומה.
האם לחברה קיים יתרון משמעותי מול המתחרות? האם היתרון עוזר לחברה להתבלט מול המתחרות בסקטור?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את האיכות באמצעות שלושה קריטריונים:
– תשואה על ההון: האם התשואה שהחברה משיגה על ההון העצמי שלה גבוהה ואטרקטיבית. האם התשואה מספיק גבוהה ביחס לאלטרנטיבות? האם הפעילות של החברה מספיק רווחית על מנת שניתן יהיה לממן את המשך צמיחת החברה באמצעות הלוואות ("הון זר")?
– תשואה על הנכסים: האם החברה איתנה פיננסית ותוכל לשרוד תקופות כלכליות קשות או שקיימת סכנה שתיקלע לקשיים עקב הוצאות מימון וההלוואות שנלקחו? עד כמה יעילה החברה בניצול השקעות נוספות ליצירת גידול בהכנסותיה? האם רווחיות החברה מספיק גבוהה על מנת לשלם הוצאות מימון ולהשאיר גם רווח להמשך צמיחתה?
– יתרון ביחס למתחרות: האם לחברה יש יתרון בולט ביחס למתחרות בענף? האם היתרון יעזור לחברה להמשיך ולהוביל את הענף בשנים הקרובות? (קיימים מספר סוגי יתרונות: מותג, ידע ייחודי ופטנטים, רשת ענפה של קשרים עסקיים, עלויות נמוכות או רווחיות גבוהה ביחס למתחרים, יעילות תפעולית וכדומה).


1. תשואה על ההון: 35.0%
התשואה על ההון העצמי של החברה היא 35% וגבוהה יותר מכל אלטרנטיבה באפיקי השקעה אחרים. רווחיות החברה גבוהה יותר, משמעותית, מהריבית שהיא צריכה לשלם עבור ההלוואות שלה.

2. תשואה על נכסים: 10.8%
החברה מנהלת בצורה יעילה את נכסיה. ההלוואות ("הון זר") והוצאות המימון של החברה לא מכבידות על צמיחתה.
החברה איתנה פיננסית וסביר שתוכל להמשיך לפעול ללא קשיים גם בתקופות משבר כלכלי.

3. יתרון ביחס למתחרות: קיים
לחברה מספר יתרונות משמעותיים על המתחרות בענף.
– החברה היא מותג בינלאומי מוביל, ידוע ואמין בתחומה.
– לחברה פטנטים וטכנולוגיה ייחודית בתחום התעופה ובליטה בתא הטייס במטוסי קרב ובמטוסי נוסעים ומסחר.
– לחברה פטנטים וטכנולוגיה ייחודית בתחום היעילות בניהול מחסנים לוגיסטיים ובניינים.

איתות איכות: חיובי

Investment Yield

תגמול החברה

מה בודקים?
בתגמול החברה אנו בוחנים האם החברה מתגמלת באופן שוטף באמצעות דיבידנדים את המשקיעים? האם החברה תוכל להמשיך ולתגמל בדיבידנדים גם בתקופות קשות של ירידה בצמיחה וברווחיות?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התגמול באמצעות שני קריטריונים:
– תשואת דיבידנד: מהו שיעור הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת למשקיעים? האם הדיבידנד גבוה יותר מיוקר המחייה?
– שיעור דיבידנד מרווח: האם החברה תוכל לתגמל את המשקיעים בדיבידנד לאורך זמן? האם החברה שומרת מעט מהרווח להשקעה חוזרת בציוד ומו"פ להמשך צמיחתה העתידית?


1. תשואת דיבידנד: 2.6%
החברה מחלקת דיבידנד בשיעור של 2.6% לשנה. הדיבידנד גבוה משיעור עליית המחירים השנתית.

2. שיעור דיבידנד מרווח: לא רלוונטי
החברה חילקה בשנה האחרונה כ-43% מהרווח השנתי שלה כדיבידנד למשקיעים. לחברה נשארו מספיק כספים להשקעה בהמשך צמיחתה העתידית.
הסיכוי שהחברה תתקשה להמשיך בתשלומי הדיבידנד בעתיד נמוך.

איתות תגמול: חיובי

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התמחור האיתות הוא חיובי: מניות החברה מתומחרות במחיר הוגן.
בהיבט התזמון האיתות הוא שלילי: מניות החברה נמצאות במגמת ירידה.
בהיבט האיכות האיתות הוא חיובי: החברה רווחית ומתנהלת ביעילות. לחברה יתרונות משמעותיים ביחס למתחרותיה בסקטור.
בהיבט התגמול האיתות הוא חיובי: לחברה שיעור דיבידנד גבוה.

2. האם לבצע השקעה
למשקיעי ערך, המחפשים חברות איכותיות במחירים זולים – מומלץ לבצע השקעה במניה.
למשקיעי מומנטום, המחפשים חברות במגמה חיובית ועולה – לא מומלץ לבצע השקעה במועד זה.
למשקיעי דיבידנד, המחפשים חברות המשלמות תקבולים שוטפים – מומלץ לבצע השקעה במניה.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.