05/07/20: בדיקת כדאיות השקעה במדד אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה של מדינת ישראל

ISRAEL

בהשקעה במדד אג"ח קיים פוטנציאל להרוויח אחוזים רבים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בשלושה היבטים שונים: תזמון, איכות ותגמול על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל המדד

מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.


1. שם המדד
אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה של מדינת ישראל.

2. תחום המדד
המדד עוקב אחר אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בריבית קבועה של ישראל בכל טווחי ההשקעה. המדד כולל את השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן.

3. טווח השקעה ממוצע
טווח ההשקעה הממוצע (מח"מ) של תשלומי הריבית והפירעונות של אגרות החוב במדד הוא 8.7 שנים.

4. קרנות סל/מחקות עיקריות העוקבות אחר המדד
קסם ETF צמודות מדד ממשלתיות (1146257).
פסגות ETF צמודות מדד ממשלתיות (1147933).
קסם KTF צמודות מדד ממשלתיות (5113386).
מגדל MTF מחקה צמודות מדד ממשלתיות (5117866).
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולמדד בפרט.

5. שיטת ניתוח המדד
ניתוח המדד יתבצע באמצעות ניתוח קרן הסל בעלת היקף הנכסים ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר המדד:
קרן קסם KTF צמודות מדד ממשלתיות המחקה את המדד ונסחרת בבורסה בישראל תחת המספר 5113386.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במדד – האם עכשיו או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של המדד: מהי מגמת המחיר של המדד? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח במדד?


1. מגמת המחיר של המדד: עליה

ISRAEL treasury linked BOND INDEX

מקור: בורסהגרף

מגמת המחיר של המדד היא עלייה. מגמת העלייה החלה בחודש מרץ 2020 וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: חיובי

Investment Quality

איכות ההשקעה

מה בודקים?
באיכות ההשקעה אנחנו בודקים האם הגופים הנכללים במדד איתנים פיננסית או ממונפים? האם יוכלו לשרוד תקופה ארוכה של משבר כלכלי או שייקלעו לקשיים בהחזר הריבית והקרן ובעקיפין ישפיעו על תנודתיות המדד?


1. דירוג ההשקעה הממוצע: AAA
הממוצע המשוקלל של דירוג איגרות החוב המרכיבות את המדד הוא AAA – דירוג השקעה הגבוה ביותר.

איתות איכות: חיובי

Investment Yield

תגמול ההשקעה

מה בודקים?
מהו שיעור התקבולים שההשקעה במדד מניבה למשקיעים? האם התשואה שומרת על ערך ההשקעה?


1. תשואה גלומה: 0.4%- לשנה
התשואה (הריבית) השנתית הגלומה במדד היא 0.4%- לשנה.
התשואה גבוהה ממדד המחירים השנתי בישראל (1.6%-) אך שלילית ונמוכה יותר מהתשואה המינימלית לפי מתודת טלביט (0.9%).

איתות תגמול: שלילי

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות

להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התזמון האיתות הוא חיובי: המדד נמצא במגמת עליה.
בהיבט האיכות האיתות הוא חיובי: הדירוג המשקלל את אגרות החוב במדד הוא דירוג השקעה.
בהיבט התגמול האיתות הוא שלילי: המדד מגלם תשואה ממוצעת שלילית ונמוכה מהתשואה המינימלית הרצויה לפי מתודת טלביט.

2. האם לבצע השקעה
בשקלול כל האיתותים בניתוח, המסקנה היא כי לא כדאי לבצע השקעה במדד.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.