11/07/20: בדיקת כדאיות השקעה במדד מניות גדולות ובינוניות בישראל

ISRAEL

בהשקעה במדד מניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות אחוזים ולעתים יותר על ההשקעה לאורך זמן ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בשני היבטים שונים: תמחור ותזמון, על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל המדד

מה בודקים?
אנו נערוך היכרות קצרה עם המדד ומיהן החברות המובילות המרכיבות אותו.


1. שם המדד
מדד מניות גדולות ובינוניות בישראל (מדד תל אביב 125)

2. תחום המדד
המדד כולל את מניותיהן של חברות גדולות ובינוניות (במונחי שווי שוק) בשוק ההון הישראלי. המדד הוא אחד ממדדי הדגל של שוק ההון בישראל. המדד מספק חשיפה על כל הסקטורים המובילים של הכלכלה הישראלית. המדד מייצג את השינוי המצרפי במחירי המניות כולל הדיבידנדים המתקבלים מהן ומהווה כלי לסקירה מהירה של מצב הכלכלה ושוק ההון הישראלי.

3. חמשת הסקטורים המובילים במדד
פיננסים 18%.
נדל"ן 11%.
בריאות 10%.
טכנולוגיה 10%.
מזון 5%.

4. קרנות סל עיקריות העוקבות אחר המדד
תכלית תל אביב 125 (1143718).
קסם ETF תל אביב 125 (1146356).
פסגות ETF תל אביב 125 (1148808).
הראל סל תל אביב 125 (1148899).
מגדל MTF תל אביב 125 (1150283)
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולמדד בפרט.

5. שיטת ניתוח המדד
ניתוח המדד יתבצע באמצעות ניתוח קרן הסל בעלת היקף הנכסים ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר המדד:
קרן תכלית תל אביב 125 המחקה את המדד ונסחרת בבורסה בישראל תחת המספר 1143718.

pricing

תמחור ההשקעה

מה בודקים?
בתמחור אנו נבדוק האם המחיר המשוקלל של מניות החברות המרכיבות את המדד כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד. האם התשואה הפוטנציאלית הגלומה במדד כדאית להשקעה ביחס לאלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים?
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות קריטריון מרכזי אחד:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה המשוקללת שמניות החברות המרכיבות את המדד מניבות לבעלי המניות? בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה במדד עדיפה על אלטרנטיבות?


1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח משוקלל של מניות המדד): 18.4
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה במדד יהיה תוך 18 שנים והתשואה התאורטית על ההשקעה היא 5.4% לשנה.
התשואה גבוהה מהתשואה המובטחת באפיקי השקעה בטוחים יותר (אג"ח חברות בדירוג השקעה). התשואה התאורטית מגלמת כראוי את הסיכון בהשקעה במדד.

איתות תמחור: חיובי

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במדד – האם עכשיו או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של המדד: מהי מגמת המחיר של המדד? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן?


1. מגמת המחיר של המדד: ירידה

Tel Aviv Large Mid Cap Stock Index

מקור: בורסהגרף

מגמת המחיר של המדד היא ירידה. מגמת הירידה החלה בחודש יוני 2020 וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: שלילי

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התמחור האיתות הוא חיובי: המדד מתומחר במחיר הוגן.
בהיבט התזמון האיתות הוא שלילי: המדד נמצא במגמת ירידה.

2. האם לבצע השקעה
בשקלול כל האיתותים בבדיקה, המסקנה היא כי לא כדאי לבצע השקעה במדד.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.