26/09/20: בדיקת כדאיות השקעה במדד אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה ובדירוג השקעה הנסחרות בישראל

ISRAEL

בהשקעה במדד אג"ח קיים פוטנציאל להרוויח אחוזים רבים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בשלושה היבטים שונים: תזמון, איכות ותגמול על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל המדד

מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.


1. שם המדד
אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה ובדירוג השקעה הנסחרות בישראל.

2. תחום המדד
המדד עוקב אחר אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה ובדירוג השקעה הנסחרות בישראל בכל טווחי ההשקעה. המדד כולל את השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן

3. טווח השקעה ממוצע
טווח ההשקעה הממוצע (מח"מ) של תשלומי הריבית והפירעונות של אגרות החוב במדד הוא 4.5 שנים.

4. קרנות סל/מחקות עיקריות העוקבות אחר המדד
הראל סל תל בונד צמודות (1150606).
פסגות PTF תל בונד צמודות (5117486).
מגדל MTF מחקה תל בונד צמודות (5123518).
קסם KTF תל בונד צמודות (5117437).
פסגות ETF תל בונד צמודות (1148048).
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולמדד בפרט.

5. שיטת ניתוח המדד
ניתוח המדד יתבצע באמצעות ניתוח הקרן בעלת היקף הנכסים ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר המדד:
קרן הראל סל תל בונד צמודות המחקה את המדד ונסחרת בבורסה בישראל תחת המספר 1150606.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במדד – האם עכשיו או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של המדד: מהי מגמת המחיר של המדד? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח במדד?


1. מגמת המחיר של המדד

ISRAEL corporate linked BOND INDEX

מקור: בורסהגרף

מגמת המחיר של המדד אינה ברורה (דישדוש). המגמה החלה בספטמבר 2020 וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: ניטרלי

Investment Quality

איכות ההשקעה

מה בודקים?
באיכות ההשקעה אנחנו בודקים האם הגופים הנכללים במדד איתנים פיננסית או ממונפים? האם יוכלו לשרוד תקופה ארוכה של משבר כלכלי או שייקלעו לקשיים בהחזר הריבית והקרן ובעקיפין ישפיעו על תנודתיות המדד?


1. דירוג ההשקעה הממוצע
הממוצע המשוקלל של דירוג איגרות החוב המרכיבות את המדד הוא AA – דירוג השקעה גבוה.

איתות איכות: חיובי

Investment Yield

תגמול ההשקעה

מה בודקים?
מהו שיעור התקבולים שההשקעה במדד מניבה למשקיעים? האם התשואה שומרת על ערך ההשקעה?


1. תשואה גלומה
התשואה (הריבית) השנתית הגלומה במדד היא 1.3% לשנה.
התשואה חיובית וגבוהה מהתשואה המינימלית לפי מתודת טלביט (0.9%).

איתות תגמול: חיובי

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות

להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התזמון האיתות הוא ניטרלי: מגמת המדד אינה ברורה.
בהיבט האיכות האיתות הוא חיובי: הדירוג המשקלל את אגרות החוב במדד הוא דירוג השקעה.
בהיבט התגמול האיתות הוא חיובי: המדד מגלם תשואה ממוצעת חיובית, גבוהה ממדד המחירים השנתי וגבוהה מהתשואה המינימלית הרצויה לפי מתודת טלביט.

2. האם לבצע השקעה
בשקלול כל האיתותים בניתוח, המסקנה היא כי כדאי לבצע השקעה במדד.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.