בדיקת כדאיות השקעה במניות חברת טבע תעשיות פרמצבטיות (16/10/2019)

בעקבות ריבוי בקשות מלקוחותינו להלן ניתוח פשוט ותמציתי הבודק את כדאיות ההשקעה במניות חברת טבע בימים אלו

Teva Pharmaceutical Industries Logo

מקור: אתר אינטרנט טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

בהשקעה במניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות ולעיתים מאות אחוזים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה ואף מחיקתם.
על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את המניה והחברה שעומדת מאחוריה בהיבטים שונים על מנת לקבל תמונה שלמה על החברה והמניה:
– תמחור המניה.
– תזמון ההשקעה.
– איכות החברה.
– תגמול החברה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל החברה

מה בודקים?
אנו נבחן מהו נייר הערך שאנחנו מנתחים? נערוך היכרות בסיסית עם החברה ותחום עיסוקה ומה שוויה בבורסה.


1. מספר מניה
629014.

2. תחום עיסוק
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, הינה חברת תרופות גלובלית העוסקת בייצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית.
התרופות הייחודיות של טבע מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות.
בין המוצרים הייחודיים של טבע, הקופקסון הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה.

3. שווי השוק של החברה.
שווי השוק של החברה בבורסה בישראל הוא 26.0 מיליארד ש"ח.

בשנתיים האחרונות במסגרת ארגון מחדש של החברה בהובלת המנכ"ל קאר שולץ ביצעה החברה שינויים ארגוניים מהותיים הכולל יצירת איחוד ארגוני המו"פ הייחודי והגנרי לקבוצה גלובלית אחת, פיטורי עובדים וניסיונות התייעלות במטרה לשפר את המיקוד העסקי ולהגביר את יצירת הערך.

Investment Price

תמחור המניה

מה בודקים?
בתמחור המניה אנו נבדוק האם מחיר המניה בבורסה כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד? האם התשואה הפוטנציאלית כדאית ביחס לאלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים? האם המסחר במניה הוגן או מושפע ממניפולציות?

על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שלושה קריטריונים:
– מחיר ההשקעה (מכפיל הון): האם מחיר המניה בבורסה זול, הוגן וראוי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד?
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה הכלכלית שהחברה מניבה לבעלי המניות? בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם המניה עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחיר המניה בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. מחיר ההשקעה (מכפיל הון): 0.51
השווי של טבע בבורסה קטן בחצי משוויה הכלכלי בדוחות הכספיים ומגלם ציפיות עתידיות של המשקיעים בשוק ההון להמשך התכווצות החברה בהכנסות וברווחים.
מסקנה: השווי של טבע בבורסה זול ואינו מנופח.

2. מכפיל רווח: שלילי
טבע נמצאת בהפסד בשנים האחרונות וכתוצאה מכך מכפיל הרווח שלילי.
מסקנה: מומלץ להמתין להתאוששות ברווח לפני השקעה בחברה.

3. נזילות: מחזור יומי ממוצע 63,000,000 ₪.
המחזור היומי במסחר במניה גבוה ואינו מושפע ממניפולציות. אין בעיית נזילות במניה ולא קיים קושי במכירה וקניה של המניה.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במניה. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את תזמון באמצעות שני קריטריונים:
– מגמת המחיר ארוכת הטווח: האם מגמת המחיר של המניה עולה/יורדת/מאוזנת? האם היה שינוי מגמה בתקופה האחרונה? המטרה: לא להילחם בשוק ולהשקיע רק במניות עולות או מניות שירדו והחלו לשנות מגמה לעלייה.
– תנודתיות המחיר: האם קיים שינוי בתנודתיות של מחיר המניה בתקופה האחרונה ביחס לתקופות קודמות? מטרה: עלייה בתנודתיות מאותתת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר.


1. מגמת המחיר ארוכת הטווח: ירידה
מאמצע שנת 2018 ועד היום המניה נמצאת במגמת ירידה משמעותית. בתקופה זו ירדה המניה 70%. המניה נמצאת במגמת ירידה מובהקת.

Teva long term chart

מקור: תוכנת ניתוח טכני בורסהגרף

2. תנודתיות המחיר: נמוכה
בשנה האחרונה תנודתיות מחיר המניה נמוכה ללא שינויים חריגים. היציבות בתנודתיות מאותתת לנו על המשך המגמה הנוכחית של המניה – ירידה.

Teva short term chart

מקור: תוכנת ניתוח טכני בורסהגרף

Investment Quality

איכות החברה

מה בודקים?
באיכות החברה אנו בוחנים את הצמיחה של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. האם החברה ריווחית וצומחת או נמצאת בשלב של הידרדרות? האם החברה תוכל לשרוד משברים כלכליים או שבמשבר הראשון קיימת סכנה להמשך קיומה.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את האיכות באמצעות שני קריטריונים:
– צמיחה שנתית: האם החברה צומחת ורווחית גם בשורה העליונה (מכירות) וגם בשורה התחתונה (רווח)? האם הצמיחה עקבית ויציבה?
– תשואה על הנכסים: האם החברה איתנה פיננסית או בסיכון עקב ריבוי הלוואות? האם החברה תוכל לשרוד תקופה ארוכה של ירידה במכירות וברווח או שתיקלע לקשיים עקב הוצאות מימון?


1. צמיחה שנתית: ירידה במכירות והפסד שנתי.
בשנים האחרונות הצמיחה של החברה שלילי והיא בהפסד. מכירות החברה ירדו בשיעור ממוצע של 7% לשנה, בנוסף, החברה עברה בשנים האחרונות מרווח להפסד.

2. תשואה על נכסים: 6.7%- הפסד.
ההלוואות הרבות והוצאות המימון של החברה מכבידים מאוד על רווחיות החברה. קיים סיכון שהחברה לא תוכל להמשיך ולהתקיים לאורך זמן במצבה הפיננסי הקיים.

Investment Yield

תגמול החברה

מה בודקים?
בתגמול החברה אנו בוחנים האם החברה מתגמלת באופן שוטף באמצעות דיבידנדים את המשקיעים? האם החברה תוכל להמשיך ולתגמל בדיבידנדים גם בתקופות קשות של ירידה בצמיחה וברווחיות?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התגמול באמצעות שני קריטריונים:
– תשואת דיבידנד: מהו שיעור הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת למשקיעים? האם הדיבידנד גבוה יותר מאלטרנטיבות השקעה?
– שיעור דיבידנד מרווח: האם החברה תוכל לתגמל את המשקיעים בדיבידנד לאורך זמן? האם החברה שומרת מעט מהרווח להשקעה חוזרת בציוד ומו"פ להמשך צמיחתה העתידית?


1. תשואת דיבידנד: אין.
עקב ההפסדים בשנים האחרונות טבע הפסיקה לחלק דיבידנדים למשקיעים משנת 2018.

2. שיעור דיבידנד מרווח: לא רלוונטי.
טבע אינה מחלקת דיבידנדים, הקריטריון אינו רלוונטי.

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
– מניתוח היבט התמחור – ניתן להסיק שמחיר המניה זול ואטרקטיבי להשקעה אך הדבר נובע מהפסדי החברה בשנים האחרונות.
– מניתוח היבט התזמון – ניתן להסיק שהמניה נמצאת במגמת ירידה ברורה ועקבית וללא סימנים כלשהם לשינוי כיוון.
– מניתוח היבט האיכות – ניתן להסיק שהחברה אינה צומחת ונמצאת בהפסד כספי עקב עומס החובות. קיים חשש להמשך קיומה של החברה במצבה הכלכלי הנוכחי.
– מניתוח היבט התגמול – ניתן להסיק שהחברה לא מחלקת דיבידנדים למשקיעים עקב הפסדיה בשנים האחרונות ומצוקתה הכלכלית.

2. פעולה אפשרית
– במידה ואין השקעה קיימת במניה, רצוי לא לרכוש את המניה בשלב זה ולהמתין להתפתחויות חיוביות עתידיות.
– במידה וכבר קיימת השקעה במניה, רצוי לבחון אלטרנטיבות טובות יותר להשקעה.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע במדד המסוקר או כל מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.