16/02/20: בדיקת כדאיות השקעה במדד אג"ח ממשלתי מדינות מפותחות ללא ארה"ב S&P/CITIGROUP INTERNATIONAL TREASURY BOND INDEX EX-US

DEVELOP MARKETS MAP

בהשקעה במדד אג"ח קיים פוטנציאל להרוויח אחוזים רבים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את המדד בהיבטים שונים על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה במדד:
– איכות ההשקעה.
– תזמון ההשקעה.
– תגמול ההשקעה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל המדד

מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.


1. שם המדד
S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US

2. פרופיל המדד
המדד עוקב אחר אגרות חוב ממשלתיות של מדינות ושווקים מפותחים ללא ארה"ב בכל רחבי העולם: יפן, צרפת, איטליה, אוסטריה וכדומה. החשיפה לכל אג"ח במדד היא בהתאם למטבע הנקוב בה: יפן יין, אירופה אירו, קנדה דולר קנדי, אוסטרליה דולר אוסטרלי וכדומה. המדד מייצג את חוזק המטבעות והתשואות הגלומות באגרות חוב של המדינות הכלולות במדד.
המדד כולל השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן.

3. דרך ניתוח כדאיות ההשקעה במדד
הניתוח של המדד יתבצע באמצעות ניתוח הקרן המחקה iShares International Treasury Bond הנסחרת בבורסה בארה"ב תחת הסימול IGOV

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במדד. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של המדד: מהי מגמת המחיר של המדד? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח במדד?המטרה: לא להילחם בשוק ולהשקיע רק אם המדד עולה או אם המדד יורד ומתחיל לשנות כיוון לעלייה.


1. מגמת המחיר ארוכת הטווח: עלייה
מגמת המחיר ארוכת הטווח של המדד היא עלייה. מגמת המחיר החלה בסוף 2019 וממשיכה עד היום.

Develop Markets Global Bond Index Chart

מקור: TradingView

Investment Quality

איכות ההשקעה

מה בודקים?
באיכות ההשקעה אנחנו בודקים האם הגופים הנכללים במדד איתנים פיננסית או ממונפים? האם יוכלו לשרוד תקופה ארוכה של משבר כלכלי או שייקלעו לקשיים בהחזר הריבית והקרן ובעקיפין ישפיעו על תנודתיות המדד?


1. דירוג ההשקעה הממוצע: A
ממוצע דירוג איגרות החוב המרכיבות את המדד הוא A – דירוג נמוך אך עדיין מוגדר כדירוג ההשקעה המינימלי האפשרי.
החלוקה הפנימית של דירוג ההשקעה היא כדלהלן:
דירוג AAA 30%
דירוג AA 25%
דירוג A 31%
דירוג BBB 14%

Investment Yield

תגמול ההשקעה

מה בודקים?
מהו שיעור התקבולים שההשקעה במדד מניבה למשקיעים? האם התשואה ריאלית ושומרת על ערך ההשקעה?


1. תשואה גלומה: 0.3% לשנה
התשואה (הריבית) השנתית הגלומה במדד היא 0.3% לשנה. התשואה נמוכה ממדד המחירים השנתי הממוצע של מרבית המדינות בשווקים המפותחים המובילים (1.4%) ולכן התשואה הריאלית הגלומה בהשקעה היא שלילית (1.1%-).

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות

Develop Markets Global Bond Index Action Plan

2. פעולה מומלצת
במידה ולא קיימת השקעה במדד – ניתן לבצע השקעה ראשונית במדד.
במידה וקיימת השקעה במדד – מומלץ להקטין את ההשקעה, לממש רווח (אם קיים) ולחזור להשקעה המקורית.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע במדד המסוקר או כל מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.