29/04/20: בדיקת כדאיות השקעה בקרן סל מכשור רפואי אמריקאי iShares U.S. Medical Devices

natanael-melchor-43LwvC-eQPM-unsplash

מקור: Photo by Natanael Melchor on Unsplash

בהשקעה בקרן סל מניות חברות אמריקאיות למכשור רפואי קיים פוטנציאל להרוויח עשרות ולעיתים מאות אחוזים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את הקרן בארבעה היבטים שונים: פרופיל, תמחור, תזמון ויתרון ביחס לשוק, על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה בקרן.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל הקרן

מה בודקים?
אנו נערוך היכרות קצרה עם המדד ומיהן החברות המובילות המרכיבות אותו.


1. שם הקרן
iShares U.S. Medical Devices

2. סימול הקרן:
IHI

3. תחום פעילות
הקרן עוקבת אחר מדד מניות Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index.
המדד עוקב אחר ביצועי מניות חברות אמריקאיות בסקטור הציוד הרפואי. חברות אלה הינן יצרנים ומפיצים של מכשירים רפואיים כגון סורקי MRI, תותבות, קוצבי לב, מכונות רנטגן ומכשירים רפואיים אחרים שאינם מתכלים.
המדד מכיל 58 חברות.

4. עשרת החברות הגדולות המרכיבות את המדד ומשקלן היחסי

IHI ETF Top 10 Holdings
pricing

תמחור ההשקעה

מה בודקים?
בתמחור אנו נבדוק האם מחירן המשוקלל של מניות החברות המרכיבות את הקרן כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד. האם התשואה הפוטנציאלית הגלומה בקרן במחירה העדכני כדאית להשקעה ביחס לאלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים?
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות קריטריון החזר ההשקעה:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה המשוקללת שמניות החברות המרכיבות את הקרן מניבות לבעלי המניות? בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה במדד עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחירה של קרן הסל בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח משוקלל של מניות הסקטור): 35.7
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה בקרן יהיה תוך 35 שנים והתשואה התאורטית על ההשקעה היא 2.8% לשנה.
התשואה נמוכה יותר מהתשואה המובטחת באפיקי השקעה בטוחים יותר (אג"ח חברות בדירוג השקעה) ואינה מגלמת כראוי את הסיכון בהשקעה בקרן.

2. נזילות: מחזור מסחר יומי ממוצע 130,000,000 $
מחזור המסחר בקרן הסל גבוה מאוד. אין בעיית קניה ומכירה של הקרן.
לא צריכה להיות בעיית נזילות בקרן גם במצבי קיצור ומשבר פיננסי.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה בקרן. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של הקרן: מהי מגמת המחיר של הקרן? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן? המטרה: לא להילחם בשוק ולהשקיע רק אם מחיר הקרן עולה או אם מחיר הקרן יורד ומתחיל לשנות כיוון לעלייה.


1. מגמת המחיר של הקרן: עליה
מגמת המחיר של הקרן היא עלייה. מגמת העלייה החלה מה- 24 במרץ וממשיכה עד היום.

IHI ETF CHART

מקור: TradingView

private investment advisors

יתרון ביחס לשוק

מה בודקים?
ביתרון ביחס לשוק אנו בודקים מדוע קיימת עדיפות להשקעה בקרן לעומת השקעה אחר כל שוק המניות האמריקאי. האם פוטנציאל העליות בקרן גבוה מהשוק, האם בתקופות משבר הקרן נפגעת פחות מהשוק, האם הקרן מתאוששת מהר יותר מהשוק.
ללא יתרון ברור אין הצדקה להעדיף את הקרן על השקעה בשוק (הכוללת את כל הסקטורים לפי משקלם היחסי).
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את היתרון באמצעות שני קריטריונים:
– מד זרימת הכסף: מהו זרם הכספים של הקרן לעומת השוק. האם באופן יחסי מושקעים יותר כספים בקרן מאשר השוק, דבר המאותת על עדיפות המדד על השוק עבור המשקיעים.
– התנהגות בתקופת משבר: כיצד הקרן הגיבה בתקופת משבר ביחס לשוק. האם הקרן ירדה יותר או פחות מהשוק, האם ההתאוששות בקרן מהירה או איטית יותר ביחס לשוק.


1. מד זרימת הכסף: יתרון קרן מכשור רפואי

Fund Flow

ממד זרימת הכסף ניתן לראות בבירור שקיימת העדפה אצל המשקיעים להשקעה במדד מאשר השקעה בשוק כולו. מקרן שוק המניות האמריקאי יצא כסף בשנה האחרונה עקב משבר הקורונה, לקרן מדד המכשור הרפואי התווסף כסף.

2. תגובה בתקופת משבר: התאוששות מהירה יותר של קרן מכשור רפואי.

IHI SPY COMPARISON CHART

מהגרף ניתן לראות בבירור שהתאוששות קרן המכשור הרפואי הייתה בעוצמה גבוהה יותר מאשר שוק המניות האמריקאי.

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות

2. האם לבצע השקעה
למרות התמחור היקר של הקרן בבורסה, שילוב מגמת עלייה במחיר הקרן ביחד עם העדפת המשקיעים השקעה בקרן על השוק מאותתים על פוטנציאל להמשך התשואה העודפת של השקעה בקרן על השקעה בשוק.
במועד זה ניתן להשקיע בקרן.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע במדד המסוקר או כל מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.