27/05/20: בדיקת כדאיות השקעה בסקטור מכשור רפואי

natanael-melchor-43LwvC-eQPM-unsplash

מקור: Natanael Melchor on Unsplash

בהשקעה בסקטור מניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות אחוזים ולעיתים יותר על ההשקעה לאורך זמן ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בשלושה היבטים שונים: תמחור, תזמון ויתרון ביחס לשוק, על מנת לקבל תמונה מקיפה על פוטנציאל ההשקעה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל הסקטור

מה בודקים?
אנו נערוך היכרות קצרה עם המדד ומיהן החברות המובילות המרכיבות אותו.


1. שם הסקטור
Medical Devices

2. תחום הסקטור
הסקטור עוקב אחר ביצועי מניות חברות המתמחות בפיתוח טכנולוגיה וציוד רפואי.
חברות אלה הינן יצרנים ומפיצים של מכשירים רפואיים כגון סורקי MRI, תותבות, קוצבי לב, מכונות רנטגן ומכשירים רפואיים אחרים שאינם מתכלים.

3. עשר החברות הגדולות המרכיבות את הסקטור

IHI ETF TOP HOLDINGS

4. קרנות סל עיקריות העוקבות אחר הסקטור
iShares U.S. Medical Devices (סימול: IHI).
SPDR S&P Health Care Equipment (סימול: XHE).
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולסקטור בפרט.

5. שיטת ניתוח הסקטור
ניתוח הסקטור יתבצע באמצעות ניתוח קרן הסל בעלת הסחירות הגבוהה ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר הסקטור:
קרן iShares U.S. Medical Devices המחקה את הסקטור ונסחרת בבורסה בארה"ב תחת הסימול IHI.

pricing

תמחור ההשקעה

מה בודקים?
בתמחור אנו נבדוק האם המחיר המשוקלל של מניות החברות המרכיבות את הסקטור כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד. האם התשואה הפוטנציאלית הגלומה בסקטור כדאית להשקעה ביחס לאלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים?
האם המחיר העדכני של הסקטור הוא בהתאם להיצע וביקוש אמיתיים או שהוא נתון למניפולציות של גוף פיננסי כלשהו.
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שני קריטריונים מרכזיים:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה המשוקללת שמניות החברות המרכיבות את הסקטור מניבות לבעלי המניות? בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה בסקטור עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחירה של קרן הסל הגדולה והמובילה העוקבת אחר הסקטור אמיתי ונובע מביקוש והיצע או נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח משוקלל של מניות הסקטור): 30.3
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה בסקטור יהיה תוך 30 שנים והתשואה התאורטית על ההשקעה היא 3.3% לשנה.
התשואה גבוהה מהתשואה המובטחת באפיקי השקעה בטוחים יותר (אג"ח חברות בדירוג השקעה). התשואה התיאורטית מגלמת כראוי את הסיכון בהשקעה בסקטור.

2. נזילות: מחזור מסחר יומי ממוצע 126,000,000 $
המחזור היומי במסחר בקרן גבוה מאוד.
לא צריכה להיות בעיית נזילות בהשקעה בקרן ולא צריך להיות קושי במכירה וקניה של הקרן.

איתות תמחור: חיובי

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה בסקטור – האם עכשיו או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של הסקטור: מהי מגמת המחיר של הסקטור? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן?


1. מגמת המחיר של הסקטור: עליה

IHI ETF MEDICAL DEVICES

מקור: TradingView

מגמת המחיר של הסקטור היא עלייה. מגמת העלייה החלה מאמצע מרץ 2020 וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: חיובי

private investment advisors

יתרון ביחס לשוק

מה בודקים?
בכוח ביחס לשוק אנו בודקים מדוע קיימת עדיפות להשקעה בסקטור לעומת השקעה כוללת בשוק המניות. מה היתרון של הסקטור על השוק? האם פוטנציאל העליות בסקטור גבוה מהשוק, האם בתקופות משבר הסקטור נפגע פחות מהשוק, האם הסקטור מתאושש מהר מהשוק בהתאוששות ממשבר.
ללא יתרון ברור אין הצדקה להעדיף את הקרן על השקעה בשוק (הכוללת את כל הסקטורים לפי משקלם היחסי).
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את היתרון באמצעות קריטריון ביצועים ביחס לשוק:
– ביצועים ביחס לשוק: מה היו ביצועי הסקטור בשנה האחרונה מול השוק. האם בתקופת ירידות הסקטור ירד יותר או פחות מהשוק, האם ההתאוששות בסקטור מהירה או איטית יותר ביחס לשוק.


1. ביצועים ביחס לשוק: יתרון לסקטור על השוק.

IHI ETF COMPARE TO SPY ETF

מהגרף ניתן לראות בבירור את היתרון של הסקטור על כלל השוק:
– הסקטור הניב בשנה האחרונה תשואה גבוהה יותר.
– במשבר הקורונה הסקטור ירד כמעט אותו הדבר: 32% לסקטור לעומת 33% לשוק.
– בהתאוששות מהמשבר הסקטור הניב תשואה גבוהה מהשוק: 39% לקרן לעומת 33% לשוק.

איתות יתרון ביחס לשוק: חיובי

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התמחור האיתות הוא חיובי: הסקטור מתומחר במחיר הוגן.
בהיבט התזמון האיתות הוא חיובי: הסקטור נמצא במגמת עלייה.
בהיבט היתרון ביחס לשוק האיתות הוא חיובי: ביצועי הסקטור עדיפים על ביצועי השוק בשנה האחרונה.

2. האם לבצע השקעה
בשקלול כל האיתותים בבדיקה, המסקנה היא כי ניתן לבצע השקעה במדד.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.