21/06/21: בדיקת כדאיות השקעה במניות חברת מספנות ישראל

Israel Shipyard Industries

מקור: מספנות ישראל

בהשקעה במניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות אחוזים ויותר על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה ואף מחיקתם. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בארבעה היבטים שונים: תמחור המניה, תזמון ההשקעה, איכות החברה ותגמול החברה, על מנת לקבל תמונה מקיפה על החברה ומניותיה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל החברה

מה בודקים?
אנו נבחן מהו נייר הערך שאנחנו מנתחים? נערוך היכרות בסיסית עם החברה ותחום עיסוקה ומה שוויה בבורסה.


1. סימול מניה
1168533.

2. תחום עיסוק
החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
– מספנה: תכנון, בניית ומתן שירותי תיקון ותחזוקה של כלי שייט צבאיים ואזרחיים. מרבית לקוחות הקבוצה בישראל ובחו"ל בתחום זה הם גופים ממשלתיים (צבאות, משרדי ביטחון וביטחון פנים וגורמי שיטור) או גופים ציבוריים אחרים.
– נמל: מתן שירותי נמל, לרבות פריקה, שינוע ואחסון. עיקר סוגי המטענים שנפרקים הינם מטען כללי, מטענים בצובר, מלט ומטענים מיוחדים.
– מלט: יבוא, ייצור, ערבוב, עיבוד, אריזה, שיווק ומכירת חומרי מלט וכן הובלת מלט באמצעות אניות פנאומטיות המיועדות להובלת צמנט.
– פעילות נוספת: החברה עוסקת בהפעלת אניות מטען ובהענקת שירותים לוגיסטיים בתחום קידוחי הגז.

3. שווי השוק של החברה.
שווי השוק של החברה בבורסה הוא 1.8 מיליארד ש"ח.

Investment Price

תמחור המניה

מה בודקים?
בתמחור המניה אנו נבדוק האם מחיר המניה בבורסה כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד? האם התשואה הפוטנציאלית עדיפה על אלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים? האם המסחר במניה מבוסס על היצע וביקוש או מושפע ממניפולציות?
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שני קריטריונים:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה התיאורטית על ההשקעה במניות החברה עבור בעלי המניות? תוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה במניות החברה עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחיר המניה בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או קיימת סכנה שעקב מסחר דל המחיר נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח): 27.4
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה יהיה תוך 27 שנים והתשואה התיאורטית על ההשקעה היא 3.6% לשנה. התשואה מעט גבוהה יותר מהתשואה המובטחת באפיקי השקעה בטוחים יותר (אג"ח חברות בדירוג השקעה).
מחיר המניה הוגן אך לא זול, התשואה התיאורטית מגלמת כראוי את הסיכון בהשקעה במניות החברה.

2. נזילות: מחזור יומי ממוצע 1,200,000 ש"ח
המחזור היומי במסחר במניות החברה סביר.
כל עוד ההשקעה בסכום נמוך, לא צריכה להיות בעיית נזילות בהשקעה במניה ולא צריך להיות קושי במכירה וקניה של המניה.

איתות תמחור: ניטרלי

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במניות החברה. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של מניות החברה: מהי מגמת המחיר של מניות החברה? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן?


1. מגמת המחיר של המניה: עליה

Israel Shipyard Industries Chart

מקור: בורסהגרף

מגמת המחיר של מניות החברה היא עליה. מגמת העליה האחרונה החלה באפריל 2021 וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: חיובי

Investment Quality

איכות החברה

מה בודקים?
באיכות החברה אנו בוחנים את הצמיחה של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. האם החברה רווחית וצומחת או נמצאת בשלב של הידרדרות? האם החברה תוכל לשרוד משברים כלכליים או שבמשבר הראשון קיימת סכנה להמשך קיומה.
האם לחברה קיים יתרון משמעותי מול המתחרות? האם היתרון עוזר לחברה להתבלט מול המתחרות בסקטור?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את האיכות באמצעות שלושה קריטריונים:
– תשואה על ההון: האם התשואה שהחברה משיגה על ההון העצמי שלה גבוהה ואטרקטיבית. האם התשואה מספיק גבוהה ביחס לאלטרנטיבות? האם הפעילות של החברה מספיק רווחית על מנת שניתן יהיה לממן את המשך צמיחת החברה באמצעות הלוואות ("הון זר")?
– תשואה על הנכסים: האם החברה איתנה פיננסית ותוכל לשרוד תקופות כלכליות קשות או שקיימת סכנה שתיקלע לקשיים עקב הוצאות מימון וההלוואות שנלקחו? עד כמה יעילה החברה בניצול השקעות נוספות ליצירת גידול בהכנסותיה? האם רווחיות החברה מספיק גבוהה על מנת לשלם הוצאות מימון ולהשאיר גם רווח להמשך צמיחתה?
– יתרון ביחס למתחרות: האם לחברה יש יתרון בולט ביחס למתחרות בענף? האם היתרון יעזור לחברה להמשיך ולהוביל את הענף בשנים הקרובות? (קיימים מספר סוגי יתרונות: מותג, ידע ייחודי ופטנטים, רשת ענפה של קשרים עסקיים, עלויות נמוכות או רווחיות גבוהה ביחס למתחרים, יעילות תפעולית וכדומה).


1. תשואה על ההון: 9.0%
התשואה על ההון העצמי של החברה היא 9.0%, גבוהה יותר מכל אלטרנטיבה באפיקי השקעה אחרים. רווחיות החברה גבוהה יותר, משמעותית, מהריבית שהיא צריכה לשלם עבור ההלוואות שלה.

2. תשואה על נכסים: 4.9%
החברה מנהלת בצורה יעילה את נכסיה. ההלוואות ("הון זר") והוצאות המימון של החברה לא מכבידות על צמיחתה.
החברה איתנה פיננסית וסביר שתוכל להמשיך לפעול ללא קשיים גם בתקופות משבר כלכלי.

3. יתרון ביחס למתחרות: יש
לחברה מספר יתרונות משמעותיים על המתחרות בענף.
– החברה היא מותג ישראלי ובעלת מוניטין בינלאומי רב בפיתוח, בנייה ואחזקה של כלי שייט אזרחיים וצבאיים.
– החברה היא יבואנית המלט הגדולה בישראל.
– החברה מנהלת בייחודיות את נמל הים הפרטי הראשון בישראל (חיפה).

איתות איכות: חיובי

Investment Yield

תגמול החברה

מה בודקים?
בתגמול החברה אנו בוחנים האם החברה מתגמלת באופן שוטף באמצעות דיבידנדים את המשקיעים? האם החברה תוכל להמשיך ולתגמל בדיבידנדים גם בתקופות קשות של ירידה בצמיחה וברווחיות?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התגמול באמצעות שני קריטריונים:
– תשואת דיבידנד: מהו שיעור הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת למשקיעים? האם הדיבידנד גבוה יותר מיוקר המחייה?
– שיעור דיבידנד מרווח: האם החברה תוכל לתגמל את המשקיעים בדיבידנד לאורך זמן? האם החברה שומרת מעט מהרווח להשקעה חוזרת בציוד ומו"פ להמשך צמיחתה העתידית?


1. תשואת דיבידנד: 1.3%
החברה עומדת לחלק לראשונה דיבידנד בשיעור של 1.3% משווי המניה. לחברה אין מספיק היסטוריית חלוקת דיבידנדים על מנת לקבל החלטה מושכלת.

2. שיעור דיבידנד מרווח: 27%
החברה מחלקת לראשונה דיבידנד בסוף חודש יוני. הדיבידנד מהווה 27% מרווחיות החברה.

איתות תגמול: ניטרלי

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התמחור האיתות הוא ניטרלי: מניות החברה מתומחרות במחיר הוגן בבורסה.
בהיבט התזמון האיתות הוא חיובי: מניות החברה נמצאות במגמת עליה.
בהיבט האיכות האיתות הוא חיובי: החברה רווחית ויעילה. לחברה יתרונות ביחס למתחרותיה בסקטור.
בהיבט התגמול האיתות הוא ניטרלי: אין מספיק היסטוריית חלוקת דיבידנד על מנת לקבל החלטה מושכלת.

2. האם לבצע השקעה
למשקיעיי ערך, המחפשים חברות איכותיות במחירים זולים – לא כדאי לבצע השקעה.
למשקיעי מומנטום, המחפשים חברות במגמה חיובית ועולה – כדאי לבצע השקעה.
למשקיעי דיבידנד, המחפשים חברות המשלמות תקבולים שוטפים – לא כדאי לבצע השקעה.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.