10/05/22: בדיקת כדאיות השקעה במניות חברת מנועי בית שמש

Bet Shemesh Engines Logo

מקור: מנועי בית שמש

בהשקעה במניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות אחוזים ויותר על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה ואף מחיקתם. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בארבעה היבטים שונים: תמחור המניה, תזמון ההשקעה, איכות החברה ותגמול החברה, על מנת לקבל תמונה מקיפה על החברה ומניותיה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל החברה

מה בודקים?
אנו נבחן מהו נייר הערך שאנחנו מנתחים? נערוך היכרות בסיסית עם החברה ותחום עיסוקה ומה שוויה בבורסה.


1. סימול מניה
1081561.

2. תחום עיסוק
החברה, מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ, הינה חברת אחזקות אשר הנכס היחיד שבבעלותה הוא חברת הבת מנועי בית שמש. באמצעותה עוסקת החברה בשני תחומים עיקריים:
– מנועים: שיפוץ, הרכבה והנדסה של חלקים שונים למנועים ומנועי סילון.
– ייצור חלקים למנועי סילון, לרבות ייצור יציקות מדויקות של חלקי מתכת למנועי סילון.
השירותים והמוצרים שמספקת מנועי בית שמש מיועדים לשוק התעופה האזרחי והצבאי בישראל ובחו"ל. לקוחותיה העיקריים הם חברות יצרניות מנועים, משרד הבטחון (חיל האויר) וצבאות וממשלות זרות.
ביולי 2016 הושלמה עסקה, לפיה מכרה כלל תעשיות את כל אחזקותיה בחברה לפימי.

3. שווי השוק של החברה.
שווי השוק של החברה בבורסה הוא 890 מיליון ש"ח.

Investment Price

תמחור המניה

מה בודקים?
בתמחור המניה אנו נבדוק האם מחיר המניה בבורסה כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד? האם התשואה הפוטנציאלית עדיפה על אלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים? האם המסחר במניה מבוסס על היצע וביקוש או מושפע ממניפולציות?
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שני קריטריונים:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה התיאורטית על ההשקעה במניות החברה עבור בעלי המניות? תוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה במניות החברה עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחיר המניה בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או קיימת סכנה שעקב מסחר דל המחיר נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח): הפסד
החברה אינה רווחית. הוצאות החברה עולות על ההכנסות ולמשקיעים אין החזר השקעה בשלב זה.

2. נזילות: מחזור יומי ממוצע 1,200,000 ש"ח
המחזור היומי במסחר במניות החברה סביר.
כל עוד ההשקעה בסכום נמוך, לא צריכה להיות בעיית נזילות בהשקעה במניה ולא צריך להיות קושי במכירה וקניה של המניה.

איתות תמחור: שלילי

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במניות החברה. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של מניות החברה: מהי מגמת המחיר של מניות החברה? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן?


1. מגמת המחיר של המניה: עליה

BEIT SHEMESH CHART

מקור: בורסהגרף

מגמת המחיר של מניות החברה היא עליה. מגמת העליה האחרונה החלה בפברואר 2022 וממשיכה עד היום.

איתות תזמון: חיובי

Investment Quality

איכות החברה

מה בודקים?
באיכות החברה אנו בוחנים את הצמיחה של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. האם החברה רווחית וצומחת או נמצאת בשלב של הידרדרות? האם החברה תוכל לשרוד משברים כלכליים או שבמשבר הראשון קיימת סכנה להמשך קיומה.
האם לחברה קיים יתרון משמעותי מול המתחרות? האם היתרון עוזר לחברה להתבלט מול המתחרות בסקטור?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את האיכות באמצעות שלושה קריטריונים:
– תשואה על ההון: האם התשואה שהחברה משיגה על ההון העצמי שלה גבוהה ואטרקטיבית. האם התשואה מספיק גבוהה ביחס לאלטרנטיבות? האם הפעילות של החברה מספיק רווחית על מנת שניתן יהיה לממן את המשך צמיחת החברה באמצעות הלוואות ("הון זר")?
– תשואה על הנכסים: האם החברה איתנה פיננסית ותוכל לשרוד תקופות כלכליות קשות או שקיימת סכנה שתיקלע לקשיים עקב הוצאות מימון וההלוואות שנלקחו? עד כמה יעילה החברה בניצול השקעות נוספות ליצירת גידול בהכנסותיה? האם רווחיות החברה מספיק גבוהה על מנת לשלם הוצאות מימון ולהשאיר גם רווח להמשך צמיחתה?
– יתרון ביחס למתחרות: האם לחברה יש יתרון בולט ביחס למתחרות בענף? האם היתרון יעזור לחברה להמשיך ולהוביל את הענף בשנים הקרובות? (קיימים מספר סוגי יתרונות: מותג, ידע ייחודי ופטנטים, רשת ענפה של קשרים עסקיים, עלויות נמוכות או רווחיות גבוהה ביחס למתחרים, יעילות תפעולית וכדומה).


1. תשואה על ההון: הפסד
לחברה הפסד שנתי מצטבר של 7 מיליון ש"ח ושחיקה של 26 מיליון ש"ח בהון העצמי בשנה האחרונה.
החברה מפסידה ושוחקת את ההון העצמי שלה.

2. תשואה על נכסים: הפסד
החברה בהפסד ונכסיה אינם מנוהלים בצורה יעילה. ההלוואות ("הון זר") והוצאות המימון של החברה מכבידות על צמיחתה.

3. יתרון ביחס למתחרות: יש
לחברה שני יתרונות משמעותיים על המתחרות בענף.
– החברה מובילה בישראל בתחומה.
– שירותי הביטחון בישראל לרבות צה"ל הינם לקוחות גדולים של החברה.

איתות איכות: שלילי

Investment Yield

תגמול החברה

מה בודקים?
בתגמול החברה אנו בוחנים האם החברה מתגמלת באופן שוטף באמצעות דיבידנדים את המשקיעים? האם החברה תוכל להמשיך ולתגמל בדיבידנדים גם בתקופות קשות של ירידה בצמיחה וברווחיות?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התגמול באמצעות שני קריטריונים:
– תשואת דיבידנד: מהו שיעור הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת למשקיעים? האם הדיבידנד גבוה יותר מיוקר המחייה?
– שיעור דיבידנד מרווח: האם החברה תוכל לתגמל את המשקיעים בדיבידנד לאורך זמן? האם החברה שומרת מעט מהרווח להשקעה חוזרת בציוד ומו"פ להמשך צמיחתה העתידית?


1. תשואת דיבידנד: אין
החברה הפסיקה לחלק דיבידנדים בשנת 2019 עקב הירידה ברווחיות.

2. שיעור דיבידנד מרווח: אין
החברה אינה מחלקת דיבידנדים.

איתות תגמול: שלילי

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התמחור האיתות הוא שלילי: מניות החברה מתומחרות במחיר הוגן בבורסה.
בהיבט התזמון האיתות הוא חיובי: מניות החברה נמצאות במגמת עליה.
בהיבט האיכות האיתות הוא שלילי: החברה רווחית ויעילה. לחברה יתרונות ביחס למתחרותיה בסקטור.
בהיבט התגמול האיתות הוא שלילי: אין מספיק היסטוריית חלוקת דיבידנד על מנת לקבל החלטה מושכלת.

2. האם לבצע השקעה
למשקיעיי ערך, המחפשים חברות איכותיות במחירים זולים – לא כדאי לבצע השקעה.
למשקיעי מומנטום, המחפשים חברות במגמה חיובית ועולה – כדאי לבצע השקעה.
למשקיעי דיבידנד, המחפשים חברות המשלמות תקבולים שוטפים – לא כדאי לבצע השקעה.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.