18/12/22: בדיקת כדאיות השקעה במניות חברת מבנה

Mivne company logo

מקור: קבוצת מבנה

בהשקעה במניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות אחוזים ויותר על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה ואף מחיקתם. על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את כדאיות ההשקעה בארבעה היבטים שונים: תמחור המניה, תזמון ההשקעה, איכות החברה ותגמול החברה, על מנת לקבל תמונה מקיפה על החברה ומניותיה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

the bottom line stock analysis

תמצית הבדיקה לממהרים

חברת מבנה נדל"ן, הינה חברת נדל"ן העוסקת בבפעילות נדל"ן מגוונת שעיקרה בישראל.
החברה צומחת, רווחית ואיתנה פיננסית.
לאחר הירידות מתחילת השנה מחיר המניה זול וראוי להשקעה.
החברה מחלקת דיבידנד מעט נמוך, קיימות אלטרנטיבות טובות יותר.
מגמת המחיר של מניות החברה היא דשדוש. לאחר מגמת ירידה ממושכת מחיר המניה החל לעלות ולהתבסס בתוך טווח מחירים צר וליצור הזדמנות השקעה בחברה

Investment Profile

פרופיל החברה

מה בודקים?
אנו נבחן מהו נייר הערך שאנחנו מנתחים? נערוך היכרות בסיסית עם החברה ותחום עיסוקה ומה שוויה בבורסה.


1. סימול מניה
226019.

2. תחום עיסוק
החברה, מבנה נדל"ן (לשעבר מבני תעשיה) , הינה חברת נדל"ן העוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות על-ידה, בפעילות נדל"ן מגוונת שעיקרה בישראל.
מבנה מתמחה בייזום, ברכישה, בהקמה ובניהול של מבנים המיועדים להשכרה לצורכי משרדים, היי-טק, תעשיה, לוגיסטיקה ומסחר, וכן פועלת בתחום ייזום נדל"ן למגורים בישראל.
החברה פועלת גם בתחום תכנון ופיקוח לביצוע עבודות פיתוח של תשתיות לאזורי מגורים ותעשיה בישראל עבור רשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות וגופים שונים.

ליבת פעילות החברה בישראל עם פעילויות בהיקף נמוך בחו"ל.

3. שווי השוק של החברה
שווי השוק של החברה בבורסה הוא 8.7 מיליארד ₪.

Investment Price

תמחור המניה

מה בודקים?
בתמחור המניה אנו נבדוק האם מחיר המניה בבורסה כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד? האם התשואה הפוטנציאלית עדיפה על אלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים? האם המסחר במניה מבוסס על היצע וביקוש או מושפע ממניפולציות?
על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שני קריטריונים:
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה התיאורטית על ההשקעה במניות החברה עבור בעלי המניות? תוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם ההשקעה במניות החברה עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחיר המניה בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או קיימת סכנה שעקב מסחר דל המחיר נתון למניפולציות של גורמים זרים?


 

1. החזר ההשקעה (מכפיל רווח): 6.7
בהתאם למכפיל, החזר ההשקעה יהיה תוך 7 שנים והתשואה התיאורטית על ההשקעה היא 14.9% לשנה.
התשואה גבוהה יותר מהתשואה המובטחת באפיקי השקעה בטוחים יותר (אג"ח חברות בדירוג השקעה).
החזר ההשקעה המגולם במניה גבוה מאוד ביחס לאלטרנטיבות ומגלם מחיר מניה זול ביחס לאלטרנטיבות.

2. נזילות: מחזור יומי ממוצע 1,000,000 ₪
המחזור היומי במסחר במניות החברה נמוך יחסית ונמצא מתחת למיליון ₪ ליום בממוצע.
במחזורי מסחר נמוכים עשוי להיות קושי למכור את המניה בתקופות של משבר כלכלי עקב ירידה משמעותית במחזורי המסחר.
מומלץ לא להשקיע במניה יותר מ-5% מהמחזור הממוצע היומי.

איתות תמחור: חיובי

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה אנו שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במניות החברה. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התזמון באמצעות קריטריון ניתוח מגמת המחיר:
– מגמת המחיר של מניות החברה: מהי מגמת המחיר של מניות החברה? עלייה/ירידה/דשדוש במקום ללא כיוון ברור? האם שינוי כיוון במגמת המחיר מאותת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר ארוכת הטווח בקרן?


 

1. מגמת המחיר של המדד: התבססות
לאחר שנה של עליות (2021), מתחילת 2022 ועד יוני מניות החברה ירדו בשיעור של 30%.
מחודש יולי ועד היום מחיר המניה נשמר בתוך טווח מחיר 10.5 – 12.5 ₪ למניה.
טווח המחיר נמצא מעל מחיר השפל של המניה בשנה האחרונה ומאותת על התבססות המחיר בטווח זה.
כל עוד מחיר המניה לא ירד מתחת לחלקו התחתון של טווח המחירים, קיימת ברמת מחירים זו הזדמנות השקעה.

Minve Stock CHart

מקור: Tradingview

איתות תזמון: ניטרלי

Investment Quality

איכות החברה

מה בודקים?
באיכות החברה אנו בוחנים את הצמיחה של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. האם החברה רווחית וצומחת או נמצאת בשלב של הידרדרות? האם החברה תוכל לשרוד משברים כלכליים או שבמשבר הראשון קיימת סכנה להמשך קיומה.
האם לחברה קיים יתרון משמעותי מול המתחרות? האם היתרון עוזר לחברה להתבלט מול המתחרות בסקטור?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את האיכות באמצעות שלושה קריטריונים:
– תשואה על ההון: האם התשואה שהחברה משיגה על ההון העצמי שלה גבוהה ואטרקטיבית. האם התשואה מספיק גבוהה ביחס לאלטרנטיבות? האם הפעילות של החברה מספיק רווחית על מנת שניתן יהיה לממן את המשך צמיחת החברה באמצעות הלוואות ("הון זר")?
– תשואה על הנכסים: האם החברה איתנה פיננסית ותוכל לשרוד תקופות כלכליות קשות או שקיימת סכנה שתיקלע לקשיים עקב הוצאות מימון וההלוואות שנלקחו? עד כמה יעילה החברה בניצול השקעות נוספות ליצירת גידול בהכנסותיה? האם רווחיות החברה מספיק גבוהה על מנת לשלם הוצאות מימון ולהשאיר גם רווח להמשך צמיחתה?
– יתרון ביחס למתחרות: האם לחברה יש יתרון בולט ביחס למתחרות בענף? האם היתרון יעזור לחברה להמשיך ולהוביל את הענף בשנים הקרובות? (קיימים מספר סוגי יתרונות: מותג, ידע ייחודי ופטנטים, רשת ענפה של קשרים עסקיים, עלויות נמוכות או רווחיות גבוהה ביחס למתחרים, יעילות תפעולית וכדומה).


 

1. תשואה על ההון: 17.9%
הרווח על ההון העצמי של החברה הוא בשיעור של 18%. התשואה גבוהה יותר מכל אלטרנטיבה באפיקי השקעה אחרים. רווחיות החברה גבוהה יותר, משמעותית, מהריבית שהיא צריכה לשלם עבור ההלוואות שלה.

2. תשואה על נכסים: 8.3%
החברה מנהלת בצורה יעילה את נכסיה. ההלוואות ("הון זר") והוצאות המימון של החברה לא מכבידים על צמיחתה. החברה איתנה פיננסית וסביר שתוכל להמשיך לפעול ללא קשיים גם בתקופות משבר כלכלי.

3. יתרון ביחס למתחרות: יש
לחברה מספר יתרונות משמעותיים על המתחרות בענף.
– החברה היא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בארץ, בעלת מוניטין רב בענף וקשרים טובים עם הרגולטורים בישראל.
– לחברה ידע פנימי רב בכל תהליכי הנד"ן: הייזום, הרכישה, הבנייה, השיווק והניהול.
– לחברה אין תלות בחברות אחרות והיא יכולה ליזום פרוייקט מגורים או מסחרי בכוחות עצמה.
– לחברה שני ערוצי הכנסות: מכירת נדל"ן והשכרה וניהול נדל"ן.

איתות איכות: חיובי

Investment Yield

תגמול החברה

מה בודקים?
בתגמול החברה אנו בוחנים האם החברה מתגמלת באופן שוטף באמצעות דיבידנדים את המשקיעים? האם החברה תוכל להמשיך ולתגמל בדיבידנדים גם בתקופות קשות של ירידה בצמיחה וברווחיות?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התגמול באמצעות שני קריטריונים:
– תשואת דיבידנד: מהו שיעור הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת למשקיעים? האם הדיבידנד גבוה יותר מיוקר המחייה?
– שיעור דיבידנד מרווח: האם החברה תוכל לתגמל את המשקיעים בדיבידנד לאורך זמן? האם החברה שומרת מעט מהרווח להשקעה חוזרת בציוד ומו"פ להמשך צמיחתה העתידית?


1. תשואת דיבידנד: 3.1%
החברה מחלקת דיבידנד בשיעור של 3.1% לשנה.
הדיבידנד מעט נמוך מהניתן להשיג באמצעות השקעה באג"ח בדירוג השקעה לטווח קצר.

2. שיעור דיבידנד מרווח: 20%
החברה מחלקת 20% מהרווח הנקי שלה כדיבידנד לבעלי המניות.
לחברה יש מספיק רווח להשקיעה בהמשך התפתחותה.
שיעור הדיבידנד הנמוך ביחס לרווח יאפשר לחברה להמשיך ולחלק דיבידנד גם בתקופות מאתגרות כלכליות ללא חשש שחלוקת הדיבידנד תפגע ביציבות החברה או בהמשך התפתחותה.

איתות תגמול: ניטרלי

Investment Conclusion

סיכום ומסקנות

1. מסקנות
להלן ריכוז מסקנות הניתוח:
בהיבט התמחור האיתות הוא חיובי: מניות החברה מתומחרות במחיר זול בבורסה.
בהיבט התזמון האיתות הוא ניטרלי: לאחר מגמת ירידה מחיר המניה מתבסס והופך להזדמנות.
בהיבט האיכות האיתות הוא חיובי: החברה רווחית, איתנה ויציבה פיננסית.
בהיבט התגמול האיתות הוא ניטרלי: לחברה דיבידנד מעט נמוך לעומת אלטרנטיבות.

2. האם לבצע השקעה
למשקיעיי ערך, המחפשים חברות איכותיות במחירים זולים – כדאי לבצע השקעה.
למשקיעי מומנטום, המחפשים חברות במגמה חיובית ועולה – כדאי לבצע השקעה.
למשקיעי דיבידנד, המחפשים חברות המשלמות תקבולים שוטפים – כדאי לבצע השקעה.

Further Reading

לקריאה נוספת

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.