בניית תחזית עתידית של מצבך הפיננסי

הרעיון מאחורי התכנון הפיננסי הוא בניית תחזית עתידית של תזרים המזומנים שלך בהתאם לצרכים, לרצונות ומשאביך הכספיים. 

בבניית התחזית אנו לוקחים בחשבון את ההכנסות וההוצאות, הנכסים וההתחייבויות, הצרכים והרצונות ומייעצים לך כיצד עליך לנהל את נכסיך והשקעותיך על מנת שכל החלומות העתידיים שלך יוכלו להתגשם.

והתוצאה החשובה ביותר של התכנון: רוגע וודאות לגבי עתידך הפיננסי.

שירות התכנון הפיננסי של טלסיט

דו"ח התכנון הפיננסי שיימסר לך יכלול את הנושאים הבאים:

v icon ריכוז הנכסים שלך
פיננסים, מטלטלין, נדל"ן, עסקים וכו'.

v icon ריכוז התחייבויות קיימות ומתוכננות בעתיד    
הלוואות, משכנתאות, שיפוצים, עזרה לילדים וכו'.
 
v icon ריכוז ביטוחים
חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה, סיעודי וכו'.

v icon ריכוז תזרים הכנסות
שכר, ביטוח לאומי , קצבה, תמיכה, שכירות, דיבידנדים וכו'.
 
v icon ריכוז תזרים הוצאות
שוטפות, החלפת רכבים, טיולים ונופשים, בלתמי"ם וכו'.
 
v icon עמידה ביעדים עד גיל 90
ניתן יהיה לדעת האם הכספים שצברת אכן יספיקו עד ערוב ימייך כפי שתכננת. במידה ולא, נוכל לבחון ביחד כיצד דאוג שכן יספיקו.

ליצירת קשר עם יועצי ההשקעות של טלביט:​