25/05/21: האם עלינו לחשוש מהעלייה באינפלציה העולמית?

BURNING BILL

Photo by Jp Valery on Unsplash

בחודשים האחרונים אנחנו חווים עצבנות ותנודתיות גבוהה מאוד ואף ירידות בשווקי ההון ברחבי העולם. התנודתיות אינה מתמקדת רק במניות אלא מופיעה גם באפיק הסולידי יותר – אגרות החוב.
הגורם המרכזי לתנודתיות הגבוהה – חשש עולמי מעלייה משמעותית באינפלציה (עליית מחירים של מוצרים ושירותים).

בסקירה זו נסביר מדוע יש חשש מאינפלציה גבוהה, האם השווקים "כבר שם" וכיצד נתמודד עם המצב.

מהי אינפלציה?

אינפלציה היא עליית מחירי המוצרים והשירותים במדינה או באזור כלכלי מסוים: ישראל, ארה"ב, גוש האירו או אפילו העולם כולו.
עליית מחירים שנתית מתונה (בד"כ עד שיעור הגידול באוכלוסייה 2%-3%) נחשבת איתות כלכלי חיובי מכיוון שהיא משקפת עלייה בביקוש למוצרים ושירותים עקב גידול בהכנסות במגזר העסקי או מעלייה בשכר החודשי וצמצום שיעור האבטלה במגזר הפרטי
(יש לציבור יותר הכנסה פנויה להשתמש בה לצרכיו וגם ל"מימוש חלומותיו").

מתיי האינפלציה הופכת להיות בעייתית?

כאשר האינפלציה עולה בשיעור גבוה ולאורך זמן, השפעתה הופכת להיות מהותית על ההתנהלות הכלכלית של המגזר העסקי והפרטי.

למגזר העסקי אינפלציה גבוהה גורמת ל"מעגל קסמים" בו מחיר חומרי הגלם ועלות ייצור המוצרים גדלה, הביקוש וההכנסה ממכירת המוצרים קטנה והעסקים נאלצים להיכנס לתהליך של התייעלות הכולל במרבית המקרים פיטורים, הקפאת פיתוחים והשקעות עתידיות:

Business Economical Cycle

במגזר הפרטי אינפלציה גבוהה מפחיתה משמעותית את ה"הכנסה הפנויה" עקב עלייה בסך ההוצאות הקבועות: מזון בסיסי, תשלומי רשויות, חשמל, מים וכדומה.
הירידה בהכנסה הפנויה והעליה במחיר המוצרים והשירותים מאלצים את המגזר לצרוך פחות מבעבר:

Consumer Economical Cycle

"מעגל הקסמים" של עלייה באינפלציה וירידה בפעילות העסקית במשק, בעייתי מאוד לכלכלה ומשפיע באופן ישיר על מחירי ניירות הערך בשוק ההון: גם מניות וגם אג"ח.

ניתוח האינפלציה היום

כאשר קיימת עלייה באינפלציה חשוב לשים דגש לשני משתנים: הסיבה לעליית המחירים וכמה זמן עליית המחירים כבר נמשכת.

הסיבה לעליית המחירים
מניתוח העבר ניתן לחלק את עליית מחירי המוצרים וחומרי הגלם לשלוש סיבות עיקריות:

– עליית מחיר הנובעת ממחסור בחומרי גלם או עלייה בעלות הפקתו. המחסור גורר עליית מחירי המוצרים הסופיים.
– עליית מחיר הנובעת מגידול בביקוש למוצרים וחומרי גלם לעומת היצע נמוך – משפיעים על המחיר. ככל שהביקוש ימשיך לגדול וההיצע לא יגדל בעקבותיו כך מחירי המוצרים הסופיים יעלו.
– שחיקה בערך המטבע המקומי ביחס למטבעות אחרים מובילים בעולם. ככל שאמון האזרחים במטבע המקומי יורד כך ערך המטבע יורד ומחיר המוצרים המיובאים למדינה עולה.

כמה זמן עליית המחירים נמשכת
לאורך הזמן של עליית המחירים יש משמעות רבה:

– עליית מחירים קצרה שנובעת בד"כ מפעילות גיאופוליטית וכלכלית החורגת מהמהלך הכלכלי הרגיל: מבצע צבאי, חרם כלכלי, בעיה בריאותית (מגיפה), ייצור עודף במידה ייצרנית, משפיעה בד"כ לטווח הקצר ולאחריה המחירים יורדים, מתייצבים וחוזרים למסלולם.
– עליית מחירים עקבית וארוכה משפיעה על קבלת ההחלטות של המגזר העסקי (התייעלות ופיטורין) והפרטי (גידול באבטלה וירידה בהכנסה הפנויה) והשלכותיה על הכלכלה משמעותית מאוד.

ככל שהאינפלציה נמשכת זמן ארוך יותר ומושפעת מחוסר אמון במטבע המקומי או מחסור בחומרי גלם – הסיכון הכלכלי הולך וגדל.

INFLATION SCALA

עליית מחירים זמנית הנגרמת מעלייה בביקוש למוצרים אינה מדאיגה כל עוד הפער נסגר בפרק זמן קצר עקב עליה בהיצע.

ממה חוששים בעולם?

נבדוק את האינפלציה השנתית והסיבות לה בארבעת הכלכלות הגדולות בעולם: ארה"ב, האיחוד האירופי, סין וכמובן ישראל.

בארה"ב אנחנו רואים עליית מחירים ברורה שהחלה בפברואר השנה:

באיחוד האירופי אנחנו גם רואים עליית מחירים ממרץ השנה:

EUROPE INFLATION

וגם בישראל יש עליית מחירים:

ISRAEL INFLATION

לעומת זאת, בסין עדין לא מרגישים עליית מחירים:

ניתן להסיק שקיימת עלייה באינפלציה, לפחות בגושי הכלכלות המערביות. האינפלציה בשלב זה החלה רק בחודשיים – שלושה האחרונים ולכן היא אינפלציה קצרת טווח.

מבדיקת אמון המשקיעים במטבעות שמייצגים את הכלכלות: דולר – ארה"ב, אירו – איחוד אירופי, יואן – סין והשקל שלנו ניתן לראות שהתנודתיות של המטבעות בחודשים האחרונים נמוכה מאוד (תנודתיות בטווח של 5% בלבד).
התנודתיות מראה שאמון המשקיעים במטבעות אלו נשאר גבוה למרות עליית המחירים:

Currencies against the Dollar

Source: Tradingview

מבדיקת מדד מחירי הסחורות בעולם (אנרגיה, מתכות לתעשייה וחקלאות) אנחנו יכולים לראות שיש עליית מחירים בחודשים האחרונים. מחירי הסחורות חזרו למחירי 2018.

Short-term Commodities chart

Source: Tradingview

בראייה ארוכת טווח, אנחנו רואים שמחירי הסחורות עדיין נמוכים והעלייה היא בשלב זה חזרה למחירי טרום הקורונה:

Long-term Commodities chart

Source: Tradingview

לפי הבנק העולמי, היציאה של הכלכלות המובילות בעולם מהקורונה גרר עליה חדה בביקוש למוצרים ושירותים ולעלייה זמנית במחירי הסחורות עקב הגידול בביקוש לעומת ההיצע הקיים.
לטענת הבנק, הגידול בביקוש הוא זמני מכיוון שאין מחסור בסחורות בעולם וברגע שההיצע חומרי הגלם יעלה ויתאים לביקוש, מחירי הסחורות יחזרו למחירם טרום הקורונה.

Investment Conclusion

סיכום ומסקנות

מניתוח הגרפים השונים אנחנו יכולים לראות בבירור שהכיוון הכללי של מחיר חומרי הגלם השונים: אנרגיה, חקלאות ומתכות הוא עלייה. העלייה מתורגמת לעלייה באינפלציה בגושי הכלכלות המערביות המובילות בעולם ובראשן ארה"ב ואירופה.

בשלב זה העלייה החלה רק בחודשים האחרונים ולכן אינה משפיעה עדיין על הכלכלה העולמית ועל שינויים אסטרטגיים במגזר העסקי או שינויים בהרגלי הצריכה במגזר הפרטי.

מניתוח הכוחות שגרמו לעלייה באינפלציה אנחנו רואים שהגורם המוביל הוא עליה בביקוש למוצרים ולשירותים ככל שיותר ויותר כלכלות יוצאות מהקורונה לעומת ההיצע שנותר יציב כמו בתקופת הקורונה.

אמון המשקיעים במטבעות השונים: אירו, דולר, יואן ואצלנו שקל נשאר גבוה ולפי הבנק העולמי אין היום מחסור כלשהו בסחורות בעולם.

מכיוון שבשלב זה משך האינפלציה הוא מספר חודשים והסיבה המרכזית היא עליה בביקוש לעומת ההיצע איננו ממליצים לעשות שינויים אסטרטגיים מרחיקי לכת בהשקעות אלא לנצל את התנודתיות הגבוהה באפיק המניות והאג"ח לצורך ביצוע התאמות ואיזונים.

בהתאם לכיוון המחירים בחודשים הקרובים נמליץ על פעולות נוספות בהשקעות.

Analysis Conclusion
Investing Principle

לקריאה נוספת

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.