17/10/21: מה עושים עם האינפלציה, התנודתיות והעצבנות בשווקים?

Currency Coins

Image by klimkin from Pixabay 

בסקירה ששלחנו בחודש מאי השנה ("האם עלינו לחשוש מהעלייה באינפלציה העולמית?") כשעלה החשש העולמי לעלייה באינפלציה עקב עליית מחיריי חומרי הגלם בעולם: מוצרי אנרגיה, תוצרת חקלאית וחומרי גלם לתעשייה, התייחסנו לסכנות באינפלציה גבוהה לכלכלה העולמית ולמשקי הבית.
מסקנתנו בסקירה הייתה שהמחסור בחומרי הגלם הוא זמני וברגע שפסי הייצור והתובלה העולמית יחזרו לעבוד, עליית מחירי חומרי הגלם תבלם וכתוצאה מכך עליית המחירים בכל העולם תתמתן ושווקי ההון ימשיכו לעלות.
מניתוח גרף המחירים של הסחורות השונות בחצי השנה האחרונה, ניתן לראות בלימת מחיר בתוצרת החקלאית ובחומרי הגלם לתעשייה. הקטגוריה היחידה של חומרי הגלם שהמשיכה לעלות היא האנרגיה:

Commodities Chart

Source: Tradingview

בסקירה זו נבחן מדוע מחירי האנרגיה לא נבלמו, האם החששות מהמשך התחזקות האינפלציה משפיעות על שווקי ההון ונעריך האם האינפלציה תמשיך לעלות באופן קבוע ולאורך זמן או תבלם.

מדוע אינפלציה גבוהה היא בעייתית?

כפי שציינו בסקירה הקודמת, כאשר האינפלציה עולה בשיעור גבוה ולאורך זמן, השפעתה הופכת להיות מהותית על ההתנהלות הכלכלית של המגזר העסקי והפרטי.
האינפלציה יוצרת "מעגל הקסמים" של העלאות ריבית וירידה בפעילות העסקית, פוגעת במשק ובמגזר העסקי ומשפיעה לרעה על מחירי ניירות הערך בשווקי ההון השונים: גם מניות וגם אג"ח.
נכון להיום הגורם המרכזי לאינפלציה העולמית היא עליית מחיר האנרגיה, ובפרט עליית מחיר הנפט הגולמי והגז הטבעי.

כיצד משפיעה האינפלציה על שווקי ההון?

מניתוח גרף מדד המניות האמריקאי (כתום), מדד המניות האירופאי (ורוד) ומדד המניות הישראלי (טורקיז) אנחנו יכולים להבחין שהעלייה באינפלציה לא השפיעה בצורה מהותית על שווקי המניות כפי שניתן לראות בריבוע הירוק:
השוק האמריקאי ירד מהשיא בספטמבר ב- 5.5%.
השוק האירופאי ירד מהשיא בספטמבר ב- 7.5%.
השוק הישראלי בשיא.

Stocks Chart

Source: Tradingview

מדוע ההשפעה של האינפלציה על השווקים מינורית?

להערכתנו, העלייה באינפלציה היא קצרת טווח ומוגבלת. מניתוח מחירי האנרגיה, ובעיקר חבית נפט גולמי, ניתן להסיק שהמשך עליית מחירי האנרגיה מוגבל מאוד וסביר שמחיר חבית נפט ייבלם ויתייצב וכתוצאה מכך הלחצים האינפלציוניים ויוקר המחייה ייבלמו גם הם (להסבר מפורט מדוע ניתן לקרוא בסקירה שלנו "האם מחירי האנרגיה ייבלמו בקרוב?").
בשלב זה אין חשש מאינפלציה מואצת או ממיתון כלכלי עולמי והצמיחה העולמית ושווקי ההון ימשיכו במגמתם החיובית גם אם הם ילוו בעצבנות ותנודתיות כפי שראינו בחודשים האחרונים.

אגב, חודש אוקטובר ידוע היסטורית כחודש של ירידות ועצבניות בשווקים.
מהגרף להלן על שוק המניות האמריקאי ניתן שכמעט בכל אחת מ- 10 השנים האחרונות השוק נמצא בתנודתיות גבוהה ונמוך מהשיא במהלך חודש אוקטובר.

S&P 500 Long Term Chart

Source: Tradingview

הסיבה העיקרית לתנודתיות היא היערכות של גופים פיננסים ברחבי העולם לסוף השנה.

Investment Conclusion

סיכום ומסקנות

שילוב של תנודתיות היסטורית בחודש אוקטובר עם העלייה באינפלציה יוצר חשש גדול אצל המשקיעים מירידת שערים.

בנקודת זמן זו חשוב לשמור על רוגע, לקבל החלטות השקעה ע"ס נתונים, עובדות וגרפים ולא ע"ס שמועות או חדשות אינטרסנטיות.
בשלב זה איננו רואים צורך לביצוע שינוי מהותי בהשקעות ומעריכים שהאפיק המניות ימשיך לתת את ה"טון".

Analysis Conclusion
Investing Principle

לקריאה נוספת

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע בנייר ערך/סקטור/מדד המסוקר או כל נייר ערך/סקטור/מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.

 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.